Agrifood natečaj – InfoDay

Konzorcij Open Innovation in Agrifood Programme v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem za Slovenijo, UIP Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, objavlja javni poziv za natečaj 2016 International Call for Solutions. Zainteresirani ste 15.6.2016 vabljeni na t.i. InfoDay na to temo.
Agrifood natečaj - InfoDay

Agrifood natečaj – InfoDay

Kdaj 15.06.2016 od 14:00 do 15:00
Kje Univerzitetni Inkubator Primorske, Ferrarska 8, 8000 Koper
Koledar

Konzorcij Open Innovation in Agrifood Programme v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem za Slovenijo, UIP Univerzitetnim inkubatorjem Primorske, objavlja javni poziv za natečaj 2016 International Call for Solutions.

Poziv je namenjen vsem zainteresiranim posameznikom, študentom in raziskovalcem, podjetnikom, nevladnim organizacijam, zadrugam in podjetjem, ki želijo predstaviti lastno inovativno rešitev na posamezni tematiki poziva. Organizator natečaja želi pridobiti idejne rešitve oziroma predloge za nove proizvode, storitve, poslovne modele ali tehnologije, ki bodo usmerjene v promocijo, ekonomske, okoljske in socialne trajnosti v agroživilskem sektorju.

Interdisciplinarna strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov iz različnih področij, bo izmed prijavljenih idej in predlogov izbrala 10 ekip, ki bodo vabljene k udeležbi na “Global Innovation Camp” v Torinu (Italija) v septembru 2016.

Organizatorji želijo pridobiti idejne predloge inovativnih rešitev v povezavi z naslednjimi vsebinskimi tematikami:

  1. trajnostne oskrbovalne verige s hrano; 
  2. zagotavljanje oskrbe s hrano in enakopravnega dostopa do virov;
  3. deljena vrednost znotraj agroživilskih mrež in povezav.

Izmed vseh udeleženih skupin na “Global Innovation Camp” v Torinu, bo strokovna komisija izbrala 3 idejne rešitve, ki bodo prejele nagrado oziroma možnost sodelovanja s pospeševalnikom ali inkubatorjem za obdobje vsaj 3 mesecev.

Več informacij na: http://www.socialroots.eu. Rok za oddaje prijav na razpis je 30. junij 2016.