Brezplačni seminar: Pomen standardov za podjetja

Ali se vam je že zgodilo, da je bil proizvod, ki ste ga uvozili v Slovenijo, umaknjen s trga, ker ni bil v skladu s predpisano tehnično zakonodajo in standardi? Skladnost proizvoda s predpisi in standardi je element kakovosti in pomeni varnost za uporabnika in proizvajalca.
Brezplačni seminar: Pomen standardov za podjetja

Brezplačni seminar: Pomen standardov za podjetja

Kdaj 25.01.2017 od 9:00 do 12:00
Kje Ljubljana
Koledar

Slovenski inštitut za standardizacijo je odgovoren za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje nacionalnega sistema standardizacije ter dosledno upošteva pravila evropske in mednarodne standardizacije.

Kako delovati, da bomo z zahtevami seznanjeni ter da jih bomo upoštevali in jih tudi najlažje izpolnili, hkrati pa imeli racionalno, uspešno in konkurenčno poslovanje? 

S tem izobraževanjem želijo udeležencem osvetliti pomen standardov in predstaviti delo standardizacije, ki poteka tako na mednarodni in evropski ravni kot na regionalni in nacionalni. Udeleženci se bodo seznanili tudi z drugim osnovnim znanjem na področju standardizacije in ga povezali z že znanimi informacijami s tega področja.

Poudarek pa bo na predstavitvi možnosti, ki jih za uspešno delovanje in izpolnjevanje zakonodajnih zahtev na slovenskem in tujih trgih nudi Kontaktna točka SIST s posredovanjem brezplačnih informacij.

Na seminarju bodo predstavljene naslednje vsebine:

  • Vloga Slovenskega inštituta za standardizacijo kot nacionalnega organa za standarde (predstavili bodo vlogo in naloge SIST, njegovo organiziranost in tudi pravne podlage za delovanje, pojasnili bodo, kaj so standardi ter kako lahko vplivate na njihov nastanek in vsebino, ter podali informacije o jezikih in cenah standardov) 
  • Uporaba standardov za podporo rasti in konkurenčnost ter vrste standardizacijskih dokumentov in njihova vloga (pojasnili bodo, kako poteka delo na področju standardizacije, kakšno vlogo imajo standardi za mikro, majhna in srednja podjetja, predstavljene bodo vse vrste standardizacijskih dokumentov, metode priprave in označevanje ter možnost aktivnega sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih) 
  • Tehnični predpisi in standardi (pojasnili bodo razliko med tehničnim predpisom in standardom ter kdaj je standard treba uporabiti, opozorili bodo na uporabo neobveznih standardov v podporo zakonodaji in pomembnost vloge harmoniziranih standardov v podporo direktivam novega pristopa ter podali informacije o zahtevah CE-označevanja in ugotavljanja skladnosti) 
  • Kontaktna točka SIST (predstavili bodo pristojnosti Kontaktne točke SIST, informacije o možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ali je po zakonodaji ustrezne države članice za posamezno vrsto proizvoda treba zahtevati predhodno odobritev ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja)