Kaj vse moramo urediti pred prihodom davčnega inšpektorja?

Avtor — 15.07.2016
Zadrega, ki nastane v podjetju ob najavi obiska davčnega inšpektorja, izvira najpogosteje iz nepoznavanja osnovnih značilnosti davčnega postopka. Kako ravnati, ko se najavi davčni inšpektor? Katera so temeljna načela v davčnem postopku, na katera je potrebno biti pozoren?
Kaj vse moramo urediti pred prihodom davčnega inšpektorja?

Kaj vse moramo urediti pred prihodom davčnega inšpektorja? (Vir slike: Pixabay.com)

Kdaj 27.09.2016 od 9:00 do 12:15
Kje Spletni seminar
Koledar

V spletnem seminarju, ki ga organizirajo v podjetju SAOP d.o.o., so zbrali področja, ki jih je potrebno še posebej pozorno pregledati, preden svoj obisk najavi davčni inšpektor.

Predstavili bodo najpogostejše napake, ki jih delamo davčni zavezanci. Izpostavili bodo najpogosteje zastavljena vprašanja davčnih zavezancev, kateri so dostikrat v dilemi, kako rešiti določen primer, ki se pojavi med letom, in si želijo razjasniti nastalo situacijo in s tem vzpostaviti pravilne in nedvoumne evidence.

Program:

Blagajniško poslovanje (izplačila in materialni stroški) in potni nalogi

 • Najpogostejše napake pri blagajniškem poslovanju in potnih nalogih.

Pasti pri uporabi službenih vozil in uporaba vinjet

Kako ravnajo davčni inšpektorji?

Stroški storitev

 • Obdavčenje udeležbe na seminarju ali kongresu.
 • Rezervacije.
 • Regres za prehrano, terenski dodatek, dnevnica in ločeno življenje.
 • Davčni vidik nagrade študentu za obvezno prakso.
 • Povračilo stroškov izobraževanja zaposlencem.
 • Bonitete zaposlencih.
 • Pogodbe civilnega prava (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju in prokuri).
 • Razmejevanje stroškov.

Dolgoročna sredstva

 • Neopredmetena sredstva
 • Opredmetena osnovna sredstva
 • Odprodaja dolgoročnih sredstev
 • Odprodaja uničene opreme
 • Amortizacija
 • Naložbene nepremičnine

Popravki in dopisi terjatev do poslovnih partnerjev

Zaloge (materiala, nedokončne proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga) 

Neidoče zaloge  

Reprezentanca, reklama, vzroci in poslovna darila (poslovni partnerji, zaposlenci) 

 • Reprezentanca
 • Davčni vidik priznavanja stroškov reprezentance
 • Reklama
 • Vzorci
 • Poslovna darila
 • pogoste napake pri obračunu akontacije dohodnine pri darilih

Posojila med nepovezanimi in povezanimi osebami

 • Posojila in obrsti med nepovezanimi osebami
 • posojila med povezanimi osebami
 • Obračun obresti od posojil povezanim osebam
 • Variabilni del priznane obrestne mere
 • Obresti od presežka posojil
 • Obračun obresti kot prikrito izplačilo dobička

Odgovori na vprašanja