Letni popis sredstev in obveznosti – inventura

Avtor — 28.11.2016
Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o računovodstvu določata, da se mora stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po poslovnih knjigah najmanj enkrat letno uskladiti z dejanskim stanjem, ki je ugotovljeno pri popisu.
Letni popis sredstev in obveznosti - inventura

Letni popis sredstev in obveznosti (Vir slike: Unsplash.com)

Kdaj 05.12.2016 od 9:00 do 14:00
Kje Ljubljana
Koledar

O tem bo govora tudi na seminarju, kjer vas bodo organizatorji seznanili z organizacijo in izvedbo popisa. Podali vam bodo sklepe, ki jih potrebujete za popis in zaključek popisa, prikazali knjiženje popisnih razlik in uskladitve knjigovodskega in dejanskega stanja. Seznanili vas bodo s povezavo popisa in DDV, vam prikazali praktične primere in vam odgovorili na vsa vprašanja in dileme.

Seminar je namenjen vsem, ki imate pri svojem delu opravka s popisom sredstev in obveznosti.

Program:

  • Uvod
  • Zakonodaja
  • Priprava na popis (predmet popisa, čas, komisije,…)
  • Izvedba popisa (popis sredstev in obveznosti do virov sredstev)
  • Zaključek popisa (poročilo o opravljenem popisu)
  • Uskladitev knjigovodskega stanja
  • Odgovori na konkretna vprašanja udeležencev