Naredite poslovni načrt za svojo idejo!

Avtor — 15.12.2016
Imate podjetniško idejo? Želite pridobiti nepovratna sredstva in kandidirati na razpisih? Udeležite se delavnice za izdelavo poslovnega načrta in razdelajte ter zapišite svojo idejo v obliki poslovnega načrta.
Naredite poslovni načrt za svojo idejo!

Poslovni načrt (Vir slike: Unsplash.com)

Kdaj 19.12.2016 od 15:00 do 18:00
Kje LUI, Vojkova ulica 63
Koledar

V družbi udeležencev, ki bodo pripravljali poslovni načrt, boste izvedeli:

  • zakaj napisati poslovni načrt,
  • kakšna naj bo struktura poslovnega načrta,
  • kako analizirati trg in kupce,
  • kako oblikovati vizijo in poslanstvo,
  • kako zapisati kratkoročne in dolgoročne cilje,
  • kako organizirati podjetje in kadre,
  • kako pripraviti finančni načrt ter
  • kako vse to zapisati in oblikovati.

Z dobrim poslovnim načrtom lažje kandidirate na razpisih, zapisane imate cilje in načine, kako boste merili doseganje teh ciljev, kar vam pomaga pri spremljanju uspešnosti poslovanja.

Delavnico bo vodil Matej Stevanovič, ki svetuje podjetniškim skupinam, pripravlja in izvaja delavnice iz različnih podjetniških tematik ter organizira krajše in daljše izobraževalne in mreženjske dogodke. Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju skrbi za strokovni razvoj podjetniških idej in podjetniških timov ter osebnostni razvoj nosilcev podjetniških idej.

Na delavnico pridite z že razdelano idejo, ki jo boste razširili v poslovni načrt.

Udeleženci naj s seboj prinesejo računalnik. Udeleženci v sklopu delavnice delajo na lastni strojni in programski opremi.