Seminar: Novosti o napotitvah delavcev v tujino

Avtor Maja Borštnik — 14.07.2016
Komentiraj!
Na seminarju bodo predstavljene teoretične osnove, pomembne za pravilno napotitev delavca na delo v tujino, dopolnjene s praktičnimi izkušnjami in primeri iz prakse. Predstavljen bo vidik zakonodaje, ki ureja status napotenega delavca, podane pa bodo tudi opombe, na kaj je potrebno paziti v tujini.
Seminar: Novosti o napotitvah delavcev v tujino

Seminar: Novosti o napotitvah delavcev v tujino (Vir slike: Pixabay.com)

Kdaj 24.08.2016, od 09:00 AM do 14:00 PM
Kje Ljubljana
Koledar
vCal   iCal

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino.

Program:

1. Delovno pravna zakonodaja in napoteni delavci

 • kaj določa ZDR – 1
 • na kaj je potrebno paziti v tujini
 • pogodba o zaposlitvi, sklenjena z napotenim delavcem
 • kaj naj bi prinesel novi zakon o napotenih delavcih (Zakon o čezmejnem izvajanju storitev)

2. Obvezna socialna zavarovanja

 • evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanje (Uredba 883/2004 in 987/2009)
 • pridobivanje A1 obrazca
 • razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe 883/2004
 • socialni sporazumi sklenjeni s tretjimi državami
 • pridobivanje potrdil na podlagi socialnih sporazumov
 • osnove za plačevanje prispevkov za socialno varnost pri napotenih delavcih
 • vpliv novega zakona o napotenih delavcih (Zakon o čezmejnem izvajanju storitev)

3. Dohodninska obravnava napotenega delavca in njegove plače:

 • ZDoh-2 in obračun plače napotenemu delavcu
 • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 • povračila stroškov in njihova davčna obravnava
 • prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca – rezident
 • prikaz obračuna plače in izpolnitve REK obrazca - nerezident

4. Napotitev ali službena pot:

 • kdaj eno in kdaj drugo – kje je ločnica
 • sodna praksa
 • izkušnje iz prakse – stališča inšpektorjev v mejnih situacijah

Več informacij o tem dogodku...

Prijavi se na e-novice!