Spremembe v zakonodaji v letu 2016

Avtor — 16.12.2015
Ker leto 2016 prinaša kar veliko zakonskih sprememb, so v podjetju SAOP v želji, da bi vam čim bolj olajšali dostop do znanja, pripravili kratke spletne seminarje, na katerih boste seznanjeni o bistvenih spremembah, ki vas čakajo v prihodnjem letu.
Spremembe v zakonodaji v letu 2016

Spremembe v zakonodaji v letu 2016 (Vir slike: Pixabay.com)

Kdaj 22.12.2015 od 9:00 do 13:00
Kje Spletni seminar
Koledar

Tako vam ne bo potrebno ure in ure sedeti na dolgih klasičnih seminarjih in se po znanje voziti daleč stran iz vaše pisarne, poleg tega lahko te vsebine poslušajo tudi vaši sodelavci (ni doplačila za dodatne udeležence).

V torek, 22. decembra 2015, ste vabljeni k poslušanju dveh sklopov predavanj:

Novosti SRS z dr. Lidijo Robnik, 22.12.2015, od 9.00 do 10.30

Vsebina:

 • Razvrščanje družb po ZGD-1I in njihovo poslovno poročanje in vodenje poslovnih knjig
 • Spremembe v razvrščanju in definiranju posameznih SRS 2016
 • Novosti so PSR (pravila skrbnega računovodenja) – predvsem SRS 15 in SRS 16
 • Metode vrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in finančnih naložb
 • Nove sestavine kapitala in pojem revalorizacijske rezerve
 • Razumevanje rezerv iz prevrednotenja po pošteni vrednosti ekonomskih kategorij
 • Konsolidiranje računovodskih izkazov – kdaj po MRS in PSR 10
 • Vsebina bilančnega dobička in odloženi davki
 • Spremembe SRS za samostojne podjetnike glede vodenja evidenc in izdelave računovodskih izkazov ter njihovo razkrivanje
 • Obvezna revidiranja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Poslovna poročila za samostojne podjetnike

iREK z dr. Lidijo Robnik, 22.12.2015, od 11.30 do 13.00

Vsebina:

 • Zajemanje in poročanje podatkov delodajalca o obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobja zavarovanja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
 • Poročanje delodajalcev z obrazcem M-4 se s 1. 1. 2017 ukinja in se nadomešča s poročanjem prek iREK obrazca FURS-u – leto 2016 je prehodno obdobje.
 • Nov spremenjen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu in spremembe se v iREK obrazcu dodajajo nova polja – rubrike od M01 do M10.
 • Podatki v zvezi s poročanjem o osnovah FURS in ZPIZ so za leto 2016 prehodno leto.
 • Kateri prejemki tvorijo pokojninsko osnovo?
 • Spremembe iREK obrazca (nova polja M; M01, Plača in nadomestilo plače, M02 Nadomestila plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2, M03 Plača – nadure, M04 Plača – dopolnilno delo po 147. členu ZDR-1, M05 Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov, M06 Letni sklad ur, M07 Neplačana odsotnost, M08 Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, M09 Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, M10 Sezonsko delo).
 • Vsebina vpisov v posamezna polja »M« iREK obrazca in povezavi z zajemom podatkov za M-4 obrazec v letu 2016.
Iskanje
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>

Vse za podjetje