Spremembe v zakonodaji v letu 2016

Ker leto 2016 prinaša kar veliko zakonskih sprememb, so v podjetju SAOP v želji, da bi vam čim bolj olajšali dostop do znanja, pripravili kratke spletne seminarje, na katerih boste seznanjeni o bistvenih spremembah, ki vas čakajo v prihodnjem letu.
Spremembe v zakonodaji v letu 2016

Spremembe v zakonodaji v letu 2016 (Vir slike: Pixabay.com)

Kdaj 22.12.2015 od 9:00 do 13:00
Kje Spletni seminar
Koledar

Tako vam ne bo potrebno ure in ure sedeti na dolgih klasičnih seminarjih in se po znanje voziti daleč stran iz vaše pisarne, poleg tega lahko te vsebine poslušajo tudi vaši sodelavci (ni doplačila za dodatne udeležence).

V torek, 22. decembra 2015, ste vabljeni k poslušanju dveh sklopov predavanj:

Novosti SRS z dr. Lidijo Robnik, 22.12.2015, od 9.00 do 10.30

Vsebina:

 • Razvrščanje družb po ZGD-1I in njihovo poslovno poročanje in vodenje poslovnih knjig
 • Spremembe v razvrščanju in definiranju posameznih SRS 2016
 • Novosti so PSR (pravila skrbnega računovodenja) – predvsem SRS 15 in SRS 16
 • Metode vrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in finančnih naložb
 • Nove sestavine kapitala in pojem revalorizacijske rezerve
 • Razumevanje rezerv iz prevrednotenja po pošteni vrednosti ekonomskih kategorij
 • Konsolidiranje računovodskih izkazov – kdaj po MRS in PSR 10
 • Vsebina bilančnega dobička in odloženi davki
 • Spremembe SRS za samostojne podjetnike glede vodenja evidenc in izdelave računovodskih izkazov ter njihovo razkrivanje
 • Obvezna revidiranja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Poslovna poročila za samostojne podjetnike

iREK z dr. Lidijo Robnik, 22.12.2015, od 11.30 do 13.00

Vsebina:

 • Zajemanje in poročanje podatkov delodajalca o obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobja zavarovanja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
 • Poročanje delodajalcev z obrazcem M-4 se s 1. 1. 2017 ukinja in se nadomešča s poročanjem prek iREK obrazca FURS-u – leto 2016 je prehodno obdobje.
 • Nov spremenjen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu in spremembe se v iREK obrazcu dodajajo nova polja – rubrike od M01 do M10.
 • Podatki v zvezi s poročanjem o osnovah FURS in ZPIZ so za leto 2016 prehodno leto.
 • Kateri prejemki tvorijo pokojninsko osnovo?
 • Spremembe iREK obrazca (nova polja M; M01, Plača in nadomestilo plače, M02 Nadomestila plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2, M03 Plača – nadure, M04 Plača – dopolnilno delo po 147. členu ZDR-1, M05 Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za prispevke iz naslova drugih dohodkov, M06 Letni sklad ur, M07 Neplačana odsotnost, M08 Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, M09 Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, M10 Sezonsko delo).
 • Vsebina vpisov v posamezna polja »M« iREK obrazca in povezavi z zajemom podatkov za M-4 obrazec v letu 2016.
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

25.10.2017 od 17:00 do 19:00
MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

Mnogokrat se na nas obrnejo posameznice in posamezniki z idejo, ki bi jo radi pretvorili v posel. V večini primerov ostane pri poizvedovanju, pa čeprav gre velikokrat za ideje, ki imajo velik potencial.
Preberite več >>

MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

27.10.2017 od 14:00 do 18:00
MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

Povečajte svojo produktivnost z naprednimi vitkimi in agilnimi prijemi. V celotni zgodovini človeštva sta predvsem inoviranje in superiorna organiziranost vedno vodili na vrh ter do novih nepričakovanih uspehov - tudi v podjetništvu in poslovnem svetu.
Preberite več >>

MP delavnica: Google Analytics

04.11.2017 od 9:00 do 16:30
MP delavnica: Google Analytics

Imate spletno stran oziroma trgovino ter za oglaševanje vašega produkta ali storitve zapravite več 100 ali 1000 evrov mesečno, pa se to pri prodaji ne pozna dovolj? Kaže, da imate težave pri učinkovitosti oglasov. Obstaja rešitev, ki se ji reče Google Analytics.
Preberite več >>

MP dogodek: Optimizacija spletnih strani

10.11.2017 od 14:00 do 17:30
MP dogodek: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

MP delavnica: Trening javnega nastopanja

15.11.2017 od 17:00 do 19:30
MP delavnica: Trening javnega nastopanja

Se vam zatakne v grlu, ko morate stopiti pred občinstvo? Vabimo vas na 4-tedenski trening javnega nastopanja, kjer bomo obdelali prvine dobrega javnega nastopa, pogledali tremi v oči, se ji globoko nasmejali in skupaj izboljšali vaš javni nastop.
Preberite več >>

Vse za podjetje