10,5 milijona evrov za raziskovalno-razvojno-investicijsko sodelovanje

Avtor — 24.10.2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi z razpisom, za katerega bo namenilo 10,5 milijona evrov sredstev, okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov.
10,5 milijona evrov za raziskovalno-razvojno-investicijsko sodelovanje

10,5 milijona evrov za raziskovalno-razvojno-investicijsko sodelovanje (Vir slike: Pixabay.com)

Javni razpis za izbor operacij “Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije”, skladno z S4, pokriva celotno območje Republike Slovenije, torej tako Vzhodno kot Zahodno kohezijsko regijo. Skupno bo podeljenih 10.490.783,75 evrov sredstev. 

Namen razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Na področju razvoja kadrov se ta razpis dopolnjuje z javnim razpisom za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki sta drug drugemu komplementarna z vidika doseganja ciljev S4, na področju internacionalizacije pa z javnim razpisom za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, ki bo objavljen naknadno.

Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih SRIP, opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

Rok za prijavo je 15. 11. 2016, do 15:30 ure.

  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Trajnostni turizem
  6. Tovarne prihodnosti
  7. Zdravje – medicina
  8. Mobilnost
  9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Vir: MGRT

Oznake: ,