21,5 milijona evrov za dolgotrajne brezposelne

Avtor — 18.12.2015
Zavod za zaposlovanje je objavil prvo od dveh javnih povabil za izbor programov javnih del za prihodnje leto. Javna dela, ki potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja, so namenjena predvsem spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih.
21,5 milijona evrov za dolgotrajne brezposelne

Preberite, komu je namenjeno prvo javno povabilo za izbor programov javnih del za prihodnje leto (Vir slike: YouTube).

Javno povabilo neprofitnim delodajalcem omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del, sporočajo iz Zavoda za zaposlovanje. Ti programi se izvajajo na različnih področjih, vse od socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in drugih sorodnih področjih. Na voljo je, dodajajo, okvirno 21,5 milijona evrov za predvidenih 3.800 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Kdo se lahko vključi v javna dela?

Dolgotrajno brezposelni, ki v evidenci brezposelnih prijavljeni neprekinjeno več kot eno leto. Prednost bodo imeli tisti, pravijo na Zavodu za zaposlovanje, ki so v evidenco neprekinjeno prijavljeni več kot dve leti in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Kako oddati ponudbo za program javnih del?

Izvajalci oddajo ponudbo na območno službo Zavoda za zaposlovanje, znotraj katere se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od 17. decembra 2015 do porabe razpoložljivih sredstev (najpozneje do 7. oktobra 2016 do 13. ure). V primeru, da bodo sredstva razdeljena še pred iztekom končnega roka, bo zaključen javnega povabila objavljen na spletni strani, še dodajo.

Drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 bo predvidoma objavljeno v januarju prihodnje leto.

Oznake: