6 razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Avtor — 07.02.2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo šest novih javnih razpisov. Štirje so s področja podpornega okolja za podjetništvo in inovacije, eden je s področja subvencij za podjetja in eden s področja mednarodnih projektov.
6 razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

6 razpisov z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. (Vir slike: sxc.hu)

1. Podpora malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj

Predmet javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka, je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars. Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno-razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

Za sofinanciranje projektov EUROSTARS je v letu 2013 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2014 500.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2014 je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za ta leta.

Več o razpisu najdete tukaj >>

2. VEM 2013

Cilj javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2013 “VEM 2013” je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje preživetja podjetij.

Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. Storitve točk VEM tako zajemajo storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov, izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij, osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic.

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je 684.600,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 25.2.2013

Več o razpisu najdete tukaj >>

3. Spodbujanje tehnološko razvojnih projektov

O Javnem razpisu za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov v letih 2013 in 2014 – SMER+, s katerim želijo na ministrstvu spodbuditi podjetja, da naredijo tehnološki preskok smo že pisali. Podrobnosti si poglejte tukaj >>

4. Podpora nacionalnemu sistemu inovacij

Sredstva v okviru javnega razpisa v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leti 2013 in 2014 so namenjena krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij in povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost.

Namen razpisa je s financiranjem predlagateljev za dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij povečati gospodarsko uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju.

Prednostno bo podprto delovanje predlagateljev na vsakem izmed naslednjih področij:

  • A. podpora inovacijam v vseh podjetjih,
  • B. podpora inovacijam v panogah, ki so v zadnjih petih letih izgubile več kot 15% zaposlenih (panoge v težavah),
  • C. podpora izumiteljem posameznikom,
  • D. odpora tehnološkim parkom in podjetniškim inkubatorjem,
  • E. podpora regijam v težavah, katerih BDP na prebivalca je vsaj 15% manjši od povprečja države.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo tega javnega razpisa znaša 3.000.000 EUR. Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2013 in 2014, in sicer bo v letu 2013 na voljo skupaj 1.500.000 EUR, v letu 2014 pa 1.500.000 EUR.

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 21.02.2013 do 12.00.

Več o razpisu najdete tukaj >>

5. Financiranje izvajanja nalog univerzitetnih inkubatorjev

Namen javnega razpisa za financiranje izvajanja nalog univerzitetnih inkubatorjev v letih 2013 in 2014 je prek storitev univerzitetnih inkubatorjev zagotoviti podporo vsem inovativno naravnanim podjetniškim zamislim vse do realizacije le-teh, kakor tudi že obstoječim inovativnim podjetjem.

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za financiranje upravičenih stroškov za leti 2013 in 2014 je največ do 500.000,00 EUR. Od tega v letu 2013 največ do 250.000 EUR za financiranje upravičenih stroškov in največ do 250.000 EUR za financiranje upravičenih stroškov za leto 2014 oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi.

Rok za oddajo vlog je 25. 2. 2013.

Več o razpisu najdete tukaj >>

6. Sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah

Sredstva javnega razpisa za sofinanciranje konzorcija, ki izvaja dejavnost prenosa tehnologij v javnih raziskovalnih organizacijah v Republiki Sloveniji v letih 2013 in 2014 so namenjena krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost.

V letu 2013 je predvidenih na voljo 450.000 EUR ter 550.000 EUR v letu 2014.

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 20. 02. 2013.

Več o razpisu najdete tukaj >>

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!


Oznake: , , , ,