Izpostavljeno
Koliko podjetnic in podjetnikov se je letos prijavilo na izbor Mladi podjetnik leta? Kolikšna je starost njihovih podjetij? Vse izveš v MP infografiki >>

6 razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Avtor Saba Resnik — 07.02.2013
Komentiraj!
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo šest novih javnih razpisov. Štirje so s področja podpornega okolja za podjetništvo in inovacije, eden je s področja subvencij za podjetja in eden s področja mednarodnih projektov.
6 razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

6 razpisov z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. (Vir slike: sxc.hu)

1. Podpora malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj

Predmet javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka, je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars. Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno-razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

Za sofinanciranje projektov EUROSTARS je v letu 2013 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2014 500.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2014 je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za ta leta.

Več o razpisu najdete tukaj >>

2. VEM 2013

Cilj javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2013 "VEM 2013" je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje preživetja podjetij.

Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. Storitve točk VEM tako zajemajo storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov, izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij, osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic.

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je 684.600,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 25.2.2013

Več o razpisu najdete tukaj >>

3. Spodbujanje tehnološko razvojnih projektov

O Javnem razpisu za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov v letih 2013 in 2014 – SMER+,