7 pomembnih elementov poslovnega načrta

Obstaja 7 pomembnih elementov poslovnega načrta, ki se jih moramo držati, da bo naš poslovni načrt dosegel svoj namen.
7 pomembnih elementov poslovnega načrta

Poslovni načrt razkrije investitorjem potencial podjetja. (Vir slike: http://www.projektwerk.com/)

Povzetek
Vse prevečkrat se zgodi, da so naši glavni nameni in želje zakopani nekje na 8 strani poslovnega načrta. Povzetek mora bralcu oz. investitorju (v nadaljevanju investitor) ponuditi natančno to, kar mu želimo sporočiti. Ključnega pomena je, da jasno in jedrnato opišete vaš namen (ne več kot 1 stran). Naj investitor brez težav razbere potrebe in sposobnosti vašega podjetja.

Opis podjetja
Pri opisu podjetja je potrebno opisati poleg strukture podjetja tudi trg, kjer posluje, glavne konkurente, produkt, itd. Zakaj bo podjetje dobičkonosno ni potrebno pisati na dolgo in široko. Vprašati se moramo zgolj: Kako lahko s podjetjem zaslužim? Odgovor na vprašanje nato umestimo v besedilo poslovnega načrta.

Analiza trga
Analiza trga mora vsebovati: pričakovan tržni delež, pozicioniranje, oblikovanje cen, distribucijo, promocijski načrt in prodajni potencial.

Analiza konkurence
Pri analizi konkurence opišemo tako sedanjo, kot tudi potencialno konkurenco. S pomočjo analize prednosti in slabosti ugotovimo konkurenčno prednost in jo predstavimo investitorju.

Opis produkta
Investitorju je potrebno opisati produkt, razvojni načrt, proces proizvodnje, njegovo trženje in podrobneje opisati proračun namenjen razvoju in proizvodnji. Prav tako je potrebno opisati kader, ki bo zadolžen za razvoj produkta in na koncu podati oceno tveganja.

Načrt poslovanja in upravljanja
V poslovnem načrtu je potrebno podrobno opisati načrt poslovanja in upravljanja, ki naj zajema odgovornosti vodstva, naloge posameznih oddelkov, ki so del upravljanja podjetja, organizacijsko strukturo, tabelo splošnih stroškov, stroškov zaposlenih in stroškov opreme (npr. stroji, računalniki, itd.).

Finančni načrt
Finančni načrt je vedno v zadnjem delu poslovnega načrta, kar pa ne pomeni, da je manj pomemben od ostalih poglavji. Zajemati mora: izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in bilanco stanja. Finančni načrt razkrije investitorju trenutno finančno stanje podjetja in sposobnost preživetja v prihodnosti.

Vir: entrepreneur.com

Oznake:
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

03.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GPDR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje