8 vplivnih zelenih trendov

Avtor — 27.10.2009
Podnebne spremembe in gospodarska kriza so pripeljale do različnih trendov, ki spreminjajo svet in gospodarstvo. Če želite uspeti se torej osredotočite na katerega izmed osmih najvplivnejših trendov, ki vključujejo tako zelene tehnologije kot tudi varčevanje z vodo, gorivi in sredstvi.
8 vplivnih zelenih trendov

Prihodnost leži v alternativnih virih energije in varčevanju. (Vir: futurethink.com)

1. Nafta in zemeljski plin postajata vse dražja. Zaradi vse višjih cen nafte in potreb po varčevanju z gorivom prihajajo v ospredje alternative v obliki manjših avtomobilov, električnih vozil, skupnih voženj in alternativnih goriv.

2. Vse višje cene emisij toplogrednih plinov. Zaradi podnebnih sprememb smo priča pritiskom na “obdavčenje” izpustov toplogrednih plinov, s tem pa bodo na svoj račun prišla podjetja, ki se ukvarjajo z inovativnmi rešitvami za zmanjšanje emisij ali z obnovljivimi viri energije.

3. Vse manjša poraba vode. Zaradi neprestane rasti svetovnega prebivalstva in nespremenjenih zalog sveže vode, bo ta postajala vse bolj dragocena, njena poraba pa bo morala postati bolj racionalna. S tem se bo ponudila priložnost za podjetja, ki se ukvarjajo s tehnologijami ohranjanja in varčevanja z vodo.

4. Vse manjša poraba energije. Podjetjem se naložba v energijsko učinkovitost navadno povrne že v dveh letih. V prihodnosti bodo tako na svoj račun prišla podjetja, ki bodo že danes začela varčevati z energijo in bodo pri tem pomagala tudi drugim.

5. Obnovljivi viri energije. Sončna energija in veter sta čista in obnovljiva vira energije, njuna uporaba pa je v porastu, zato izkoristite priložnost in se lotite dejavnosti povezane z obnovljivimi viri energije.

6. Zeleni certifikati potrdijo kvaliteto zelenih izdelkov, zato si priskrbite katerega izmed njih in s tem pridobite večje zaupanje potrošnikov. S časom bodo certifikati postajali vse strožji, zato že danes izboljšajte svojo ponudbo in prehitite svoje konkurente.

7. Čistejša hrana in boljše zdravje. Za izboljšanje zdravja prebivalstva in znižanje stroškov zdravstvenih storitev bodo poskrbela podjetja, ki se ukvarjajo z zdravo prehrano, raznoliko športno ponudbo ter izdelavo zdravih diet in izobraževanj.

8. Varčevanje. Gospodarska kriza bo za sabo pustila dolgotrajne posledice, zaradi katerih bodo tako podjetja kot potrošniki prisiljeni k bolj racionalni porabi sredstev. To predstavlja priložnost za podjetja, ki se ukvarjajo s popravili, oddajanjem v najem, delitvijo ali ponovno uporabo izdelkov.

 

Vir: Entrepreneur

Oznake: ,