Aktualni programi Zavoda za zaposlovanje

Avtor — 13.09.2012
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje želi s programi Evropskega socialnega sklada pomagati pri iskanju zaposlitve, usposabljanju, zaposlovanju in samozaposlovanju. Trenutno je v okviru Zavoda aktualnih 8 programov.
Aktualni programi Zavoda za zaposlovanje

Aktualni programi Zavoda za zaposlovanje (Vir slike: sxc.hu)

1.) Zaposli.me

Program Zaposli.me je namenjen težje zaposljivim in omogoča iskalcem zaposlitev za najmanj eno leto pri tržnih delodajalcih. Delodajalci za zaposlitev prejmejo subvencijo, zaposlenemu pa je zagotovljena plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Program je namenjen tistim, ki ste na Zavodu prijavljeni med brezposelne in, ki sodite vsaj v eno od naslednjih skupin:

 • imate status invalida oziroma vam je invalidnost priznana po nacionalni zakonodaji;
 • ste starejši od 50 let in ste najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu;
 • ste najmanj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu (dolgotrajno brezposelni);
 • ste najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu in imate stalno prebivališče na območju Pokolpja (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali Metlika).

2.) Prvi izziv

Program Prvi izziv je namenjen tistim, ki še niste dopolnili 30 let. Program vam omogoča zaposlitev za najmanj petnajst mesecev, skupaj s trimesečno poskusno dobo. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. Zagotoviti vam morajo plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

V program se lahko vključite, če ste mlajši od 30 let in ste najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi.

3.) Priložnost zame

V okviru programa vam je omogočena redna zaposlitev za najmanj leto in pol pri neprofitnih delodajalcih. Pred tem pa še praktičen preizkus na delovnem mestu pri istem delodajalcu.

V program se lahko vključite:

 • brezposelni, ki ste prijavljeni pri Zavodu najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni),
 • brezposelni invalidi, ki ste prijavljeni pri Zavodu najmanj 6 mesecev, in
 • brezposelni, ki imate stalno prebivališče v Pokolpju (v občinah Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Črnomelj, Metlika ali Semič).

4.) Usposabljanje na delovnem mestu

S pomočjo programa lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje in si povečate možnosti za zaposlitev.

Vključite se lahko, če ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece neprekinjeno. Glede na razmere na trgu dela lahko območne službe v svoji regiji določijo ožje ciljne skupine udeležencev za usposabljanje na delovnem mestu.

5.) Institucionalno usposabljanje

V okviru programa vam je omogočeno različno usposabljanje za opravljanje konkretnih del in nalog. Tako pridobite dodatna znanja, veščine in spretnosti, ki jih lahko uporabite na delovnem mestu. S tem si povečate svoje zaposlitvene možnosti.

Udeležite se lahko tečajev, predavanj, seminarjev in drugih krajših oblik usposabljanja na naslednjih področjih:

 • jezikovni in računalniški tečaji, pridobitev evropskega računalniškega spričevala (ECDL);
 • pridobitev vozniškega izpita (kategorije C do F), učitelj vožnje in predpisov v cestnem prometu, odgovorna oseba v cestnem prometu;
 • tečaji za voznika viličarja, usposabljanje za upravljanje različnih naprav in mehanizacije,
 • tečaji za varilska dela, usposabljanje za kleparja-krovca, usposabljanje za zidarja in druga zidarska dela;
 • usposabljanje za skladiščnika, usposabljanje za sobarico;
 • pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, učno podjetje;
 • priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka, usposabljanje za računovodska in knjigovodska dela, tečaj slepega tipkanja;
 • tečaj za reševalca iz vode.

6.) Priprave na NPK/TPK

 • Preverjanje in potrjevanje NPK/TPK: Program omogoča preverjanje in potrjevanje vaše usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje, pridobite javno veljavno potrdilo ali spričevalo. To dokazuje, da ste usposobljeni za opravljanje poklica ali poklicnih nalog. Potrdilo pridobite za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), spričevalo pa za temeljno poklicno kvalifikacijo (TPK).
 • Priprave na NPK/TPK: Priprave na ugotavljanje in potrjevanje vaše usposobljenosti za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. To možnost imate, če se pokaže, da vaša usposobljenost ni zadovoljiva, zato morate pridobiti potrebna znanja, veščine in spretnosti za opravljanje poklica ali poklicnih nalog.
 • Strokovna pomoč: Spremljanje in usmerjanje na vaši poti za pridobitev usposobljenosti.

7.) Usposabljanje Za Pokolpje

Če živite v Pokolpju, vam s praktičnim usposabljanjem pomagajo prepoznati vaša znanja in veščine, izdelati karierni načrt, spoznati trg dela in skrite zaposlitvene priložnosti ter se povezati z delodajalci.

Vključite se lahko, če imate stalno prebivališče v Pokolpju (v občinah Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika ali Semič) in ste brez dela, pa niste prijavljeni na Zavodu in doslej niste aktivno iskali zaposlitve.

8.) Spodbujanje samozaposlovanja

V okviru programa lahko pridobite subvencijo za samozaposlitev, če ste opravili priprave na samozaposlitev in se boste samozaposlili v 60-ih dneh po zaključenih pripravah.

Program vam omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo uresničiti vašo poslovno idejo in ohraniti samozaposlitev. Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite presojo svoje poslovne ideje in opravite brezplačno delavnico za samozaposlitev. Samozaposliti se morate v 60-ih dneh po zaključku delavnice.

Vir: ZRSZ


Oznake: , ,