Aktualni razpisi

Avtor — 11.01.2012

Mesec januar ne skopari z novostmi, saj vam ponovno prinaša novosti na področju razpisov. V tokratni rubriki aktualni razpisi si lahko preberete o treh novih razpisih in treh še vedno aktualnih razpisov, ki bi vas utegnili zanimati.

Aktualni razpisi

Aktualni razpisi. (Vir slike: sxc.hu)

Novi razpisi:

  • Sofinanciranje občin za obnovo in razvoj vasi. Rok za oddajo je 25.2.2012.
  • Do 85 % sofinanciranje za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Rok za oddajo je 25.2.2012
  • Denarna renta za prenehanje opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti ter prenos na mladega prevzemnika.

Še vedno aktualni razpisi:

  • Sredstva za predelavo kmetijskih proizvodov, za predelavo živil, za trženje kmetijskih proizvodov in za prvo predelavo lesa. Sofinanciranje od 25 % do 60 %. Rok za prijavo do vključno 20. 2. 2012.
  • Do 60 % sofinanciranje za gradbeno obrtniška dela, za posebna usposabljanja in za nakup nove opreme, za naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov do 70 % sofinanciranja za kmetijska gospodarstva. Rok za oddajo dokumentacije je 29.2.2012.
  • Nepovratna sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest, nakup mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne in fizične osebe. Višina subvencije je 50 % ali 60%. Rok za oddajo dokumentacije je 29.2.2012.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: