Aktualni razpisi: 1 novost

Avtor — 23.05.2014
Tokrat vam v rubriki "aktualni razpisi" predstavljamo eno novost, in sicer razpis, namenjen podelitvi nepovratnih finančnih spodbud za energetsko učinkovitost občin, podjetij in drugih javnih subjektov. Rok za prijavo je 10.6.2014.
Aktualni razpisi: 1 novost

Aktualni razpisi: 1 novost (Vir slike: Freeimages.com)

Novost v tem tednu

E3URE – 2014 – 2: Javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb;
 • sanacija notranje in zunanje razsvetljave;
 • prenova sistemov javne razsvetljave;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin;
 • zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom;
 • zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja;
 • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami;
 • sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih;
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov;
 • povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 • sistemi za izkoriščanje odpadne toplote.

Več o razpisu >>

Preostali aktualni razpisi

»Mentorstvo za mlade«

Mentorstvo za mlade – subvencija v višini do 6.300 evrov za 6 mesecev mentoriranja osebe, mlajše od 30 let, in zaposlitev te osebe za obdobje 12 mesecev. Rok za prijavo je 30.9.2014 oziroma do porabe sredstev. Več o razpisu >>

»Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, ki so starejši od 50 let, invalidov in žensk z največ dokončano osnovno šolo. Veliko podjetje lahko pridobi do 30.000 EUR, srednje do 20.000 EUR, malo do 10.000 EUR in mikro do 4.000 EUR. Več o razpisu >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: , ,