Aktualni razpisi: 1 novost

Avtor — 12.07.2013
V tokratni rubriki Aktualni razpisi vam predstavljamo novost tega tedna, to je razpis za subvencije v višini 54.000 EUR za podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2012, in devet še vedno aktualnih razpisov.
Aktualni razpisi: 1 novost

Aktualni razpisi: 1 novost. (Vir slike: sxc.hu)

Novost s področja aktualnih razpisov

  • Subvencije v višini 54.000 EUR za podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2012. Rok za prijavo 4. 11. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi

Več o vseh razpisih, o katerih smo pisali, si preberite v rubriki Razpisi.

  • SPIRIT je objavil razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki še niso prisotna na tujih trgih, v višini do 5.000 EUR (do 50 % upravičenih stroškov). Rok za prijavo je 2. 8. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Za podjetja, vpisana v evidenco ARRS – SICRIS ali z izkazanimi davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj. Sofinanciranje lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti. Do 40-% sofinanciranje stroška zaposlenih. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodna posojila za podjetja za nakup nepremičnin, strojev in opreme, za gradnjo in obnovo objektov ter za nematerialne naložbe. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek glede na koeficient razvitosti občine. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodna posojila za občine z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + pribitek glede na koeficient razvitosti občine. Za investicije v nakup zemljišč, gradnjo, rekonstrukcijo in gradbeni nadzor, za nakup objektov in opreme ter za pripravo investicijskih študij in projektov. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • V petek 21. 6. 2013 so objavili težko pričakovan razpis P4 za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme. Upravičen strošek je tako nakup strojne opreme, strojev in programske opreme v višini od 100.000 do 500.000 ter s sofinanciranjem v višini do 50 %. Rok za prijavo je 5. 9. 2013, projekte bodo izbirali glede na višino prejetih točk. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sklad kadrov je objavil razpis z naslovom Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, namenjen usposabljanju starejših od 50 let, invalidom ter ženskam z dokončano osnovno šolo. Višina sofinanciranja usposabljanja znaša od 4.000 do 30.000 EUR, glede na velikost podjetja.
  • Subvencija v višini 8.000 EUR za zaposlovanje oseb, ki so starejše od 50 let in so vsaj 6 mesecev prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • P1 – Garancije Sklada za bančne kredite in subvencija obrestne mere 1,95 + 6-mesečni EURIBOR. Za mikro, mala in srednje velika podjetja. Trgovine so upravičene za investicije v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Do 1.500.000 EUR kredita. Naslednji rok za odpiranje vlog je 10. 9. 2013. Podjetje mora k vlogi dodati pozitiven bančni sklep.
  • Kredit za okoljske naložbe z odplačilno dobo do 15 let v višini od 25.000 do 2.000.000 EUR (tudi za VELIKA podjetja). Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + 1,5 %. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,