Aktualni razpisi: 1 novost

Avtor — 28.07.2013
Tokrat vam v okviru rubrike Aktualni razpisi predstavljamo novost tega tedna in sedem še vedno aktualnih razpisov, med katerimi je tudi razpis za vlaganje v raziskave in razvoj. Preverite in morda se najde razpis ravno za vašo dejavnost!
Aktualni razpisi: 1 novost

Aktualni razpisi: 1 novost (Vir slike: sxc.hu)

Novost s področja aktualnih razpisov

Nepovratna sredstva do 50 % oziroma 94 EUR na MWh prihranka za naslednje namene:

 1. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
 2. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
 3. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
 4. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 5. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 6. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 7. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 8. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;

Prvo odpiranje bo 2. 8. 2013, nato pa 30. 8. 2013, 20. 9. 2013 in 11. 10. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi

Več o vseh razpisih, o katerih smo pisali, si preberite v rubriki Razpisi.

 • Za podjetja, vpisana v evidenco ARRS – SICRIS ali z izkazanimi davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj. Sofinanciranje lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti. Do 40-% sofinanciranje stroška zaposlenih. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Ugodna posojila za podjetja za nakup nepremičnin, strojev in opreme, za gradnjo in obnovo objektov ter za nematerialne naložbe. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek glede na koeficient razvitosti občine. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Do 50-% sofinanciranje za investicije v vgradnjo toplotnih črpalk, obnovo in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov, programe informiranja in ozaveščanja, zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin. Rok za prijavo je 25. 10. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • SPIRIT je objavil razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki še niso prisotna na tujih trgih, v višini do 5.000 EUR (do 50 % upravičenih stroškov). Rok za prijavo je 2. 8. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Razpis P4 za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme. Upravičen strošek je tako nakup strojne opreme, strojev in programske opreme v višini od 100.000 do 500.000 ter s sofinanciranjem v višini do 50 %. Rok za prijavo je 5. 9. 2013, projekte bodo izbirali glede na višino prejetih točk. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Subvencija v višini 8.000 EUR za zaposlovanje oseb, ki so starejše od 50 let in so vsaj 6 mesecev prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • P1 – Garancije Sklada za bančne kredite in subvencija obrestne mere 1,95 + 6-mesečni EURIBOR. Za mikro, mala in srednje velika podjetja. Trgovine so upravičene za investicije v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Do 1.500.000 EUR kredita. Naslednji rok za odpiranje vlog je 10. 9. 2013. Podjetje mora k vlogi dodati pozitiven bančni sklep.

Oznake: , , ,