Aktualni razpisi: 2 novost

Avtor — 03.10.2013
V tokratni rubriki aktualni razpisi vam predstavljamo dva nova razpisa, dva še vedno aktualna razpisa, kamor spada tudi razpis za nepovratna sredstva za zaposlovanje mladih raziskovalcev ali diplomantov in razpis, ki šele prihaja.
Aktualni razpisi: 2 novost

Aktualni razpisi: 2 novost. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti s področja aktualnih razpisov

  • Krediti SID Banke za mikro, mala in srednje velika podjetja za nakup materiala, trgovskega blaga, za plačilo storitev in za izdatke za plače.
  1. Kredit v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR – Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  2. Kredit v višini od 100.001 EUR do 1.000.000 EUR – Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje naložb v predelavo, trženje in distribucijo ribjih proizvodov ter za lokalno ribogojstvo. Za mikro, mala in srednje velika podjetja do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov, za velika podjetja do 30 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Razpis odprt do porabe sredstev. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Več o vseh razpisih, o katerih smo pisali, si preberite v rubriki Razpisi.

Še vedno aktualni razpisi

  • Nepovratna sredstva za zaposlovanje mladih raziskovalcev ali diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa. Prijavitelji morajo imeti na 31.12.2012 vsaj 3 zaposlene. Rok za prijavo 11.10.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Novembra dodaten rok za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso – DOLB. Upravičeni nameni izgradnje sistema s kotlovsko napravo kapacitete do 20 MW in izgradnja mikro sistema. Možnost kombinacije s kreditom EKO SKLADA z obrestno mero 3 mesečni EURIBOR + 1,5 %. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Prihajajoči razpis

  • Ukrep 123 – Sofinanciranje projektov prve predelave lesa (žage, sekalniki, briketirke,…). Prijavijo se lahko podjetja z največ 9 zaposlenih ter do 2 mio eur letnega prometa. Predvidena višina subvencije do 45% upravičenih stroškov oz. max. 1,8 mio eur na operacijo.

Oznake: , ,