Aktualni razpisi: 2 novosti

Avtor — 08.06.2012
V tokratni rubriki aktualni razpisi si preberite o novostih na področju aktualnih razpisov, ki jih prinaša mesec junij. Tokrat vam predstavljamo dve novosti, eno novost na področju EU razpisov in šest še vedno aktualnih razpisov.
Aktualni razpisi: 2 novosti

Aktualni razpisi: 2 novosti. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti na področju aktualnih razpisov

  • Ugodni krediti za začetne projekte podjetniškega značaja in za dopolnilno dejavnost ali predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za mala, srednje velika in velika podjetja. Višina obrestne mere glede na koeficient razvitosti občine. Roki: 2. 7. 2012, 3. 9. 2012, 15. 10. 2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodna posojila za gradnjo, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev ter za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov. Roki: 2.7.2012, 31.7.2012 in 30.9.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi

  • EU razpis: Do 50 % sofinanciranje projektov razvoja in komercializacije ekološko inovativnih produktov in storitev s področij gradbenih materialov, recikliranja, hrane in pijače, vode ter zelenega poslovanja. Rok za prijavo je 6.9.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodni krediti za podjetja z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 1,95% ter garancijo države (P1) za mikro, mala in srednje velika podjetja. Naslednji rok je 20.6.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje v višini do 50 % za ustvarjanje programskih vsebin za tiskane medije, radijske programe, televizijske programe in elektronske publikacije, za izdajatelje, ki so vpisani v razvid medijev MIZKŠ RS. Rok za prijavo je 18.6.2012 do 12. ure. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti z razrezom ribiških plovil ali s prerazporeditvijo ribiških plovil v dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sredstva za zamenjavo starih kotlov s plinskimi kotli, za energetsko učinkovito razsvetljano, za energetske preglede in za opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa. Upravičenci so večji industrijski odjemalci plina (več kot 50.000 m3). Rok za prijavo 18.6.2012 do 12. ure. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do 90 % delež kredita za priznane stroške naložbe. Minimalni znesek kredita je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Usposabljanje na delovnem mestu za osebe, ki so več kot 3 mesece prijavljene na Zavodu za zaposlovanje in so del ciljne skupine. Usposabljanje traja 1 ali 2 meseca, sofinanciranje pa znaša 221,00 EUR za en mesec ali 354,00 EUR za 2 meseca. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: