Aktualni razpisi: 2 novosti

Avtor — 29.04.2013

V tokratni rubriki Aktualni razpisi vam predstavljamo dve novosti s področja domačih razpisov – finančne spodbude za začetne investicije in sofinanciranje izdelave tržnih raziskav, nato pa šest še vedno aktualnih razpisov.

Aktualni razpisi: 2 novosti

Aktualni razpisi: 2 novsti. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti s področja aktualnih razpisov – Slovenija

  • Finančne spodbude za začetne investicije, kot so vzpostavitev novega podjetja, širitev obstoječega podjetja, diverzifikacija produktov podjetja, ki jih bodo v Sloveniji izvajale tuje osebe zasebnega prava (tuje podjetje mora imeti vsaj 10-% lastniški delež). Rok za prijavo je 23. 8. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje izdelave tržnih raziskav v višini 5.000 EUR (50 %) za obstoječe izvoznike na nove tuje trge za prodor obstoječih izdelkov/storitev na nov tuji trg ali prodor novih izdelkov na nov tuji trg. O tem razpisu smo pisali tudi na našem portalu.

Seznam vseh razpisov, o katerih smo pisali, najdete tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi – Slovenija

  • Nepovratna sredstva za vseživljenjsko karierno orientacijo zaposlenih in delodajalcev za razvoj kadrov, usposabljanje delodajalcev ter usposabljanja na področju osebnostnega in kariernega razvoja zaposlenih. Rok za oddajo je 17. 5. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • P1 – Garancije Sklada za bančne kredite in subvencija obrestne mere 1,95 + 6-mesečni EURIBOR. Za mikro, mala in srednje velika podjetja. Trgovine so upravičene! Do 1.500.000 EUR kredita. Roki so 10. 5. 2013, 10. 6. 2013 … Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodni krediti za podjetja, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno-razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 1,95 % ter garancija države (P1 TIP) za mikro, mala in srednje velika podjetja. Naslednja roka sta 5. 5. 2013 in 5. 6. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Nepovratne finančne spodbude za zamenjavo razsvetljave, izvajanje obratovalnega monitoringa in elektromotorjev (UREZRKO). Do 49,66 EUR na MWh prihranka na leto. Prijave do 10. 5. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi – Evropa

  • Razpis ECO INNOVATION bo objavljen predvidoma v maju 2013. Rok za prijavo bo septembra 2013. Razpis podpira projekte, ki predstavljajo prvo tržno predstavitev eko inovativnih proizvodov, postopkov, tehnik ali načinov, ki so tehnološko že dovršeni, zaradi določenih tveganj potrebujejo finančno spodbudo pri predstavitvi na trgu. Projekti morajo pokrivati področja recikliranja materialov, trajnostne gradbene proizvode, sektor hrane in pijače, vodo in zeleno poslovanje.
  • Razpis LIFE + na področjih naravne in biotske raznovrstnosti ter okoljske politike in upravljanja. Rok za oddajo je 25. 6. 2013, do 50-% sofinanciranje upravičenih stroškov. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


    Oznake: , , ,