Aktualni razpisi: 2 novosti

Avtor — 30.10.2013
V tokratni rubriki Aktualni razpisi vam predstavljamo dve novosti: do 45 odstotno sofinanciranje aktivnosti ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov in nepovratne finančne spodbude v višini do 50 odstotkov za investicije v učinkovito rabo energije.
Aktualni razpisi: 2 novosti

Aktualni razpisi: 2 novosti. (Vir slike: sxc.hu)

Novost s področja aktualnih razpisov

 • Do 45 % sofinanciranje aktivnosti ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod za podjetja s cele Slovenije. Roki za prijavo so 25.11.2013, 6.12.2013 in 16.12.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Nepovratne finančne spodbude v višini do 50 % za podjetja, občine in druge subjekte za investicije v učinkovito rabo energije za zamenjavo kotlov, ovoja stavb, energetski pregled, monitoring, izkoriščanja odpadne toplote,… Rok za prijavo je 15.11.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Več o vseh razpisih, o katerih smo pisali, si preberite v rubriki Razpisi.

Še vedno aktualni razpisi

 • Ponovno odprtje razpisa UREZRKO 2013-1-gospodarstvo za sofinanciranje vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoring in upravljanje z energijo. Na voljo je 190.000 EUR, rok za prijavo je 8.11.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Objava Ukrepa 123 za prvo predelavo lesazanaložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme, za načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 10.000 m3 hlodovine. Sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov za podjetja, s.p., zadruge ali zavode. Rok za prijavo 27.11.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Krediti SID Banke za mikro, mala in srednje velika podjetja za nakup materiala, trgovskega blaga, za plačilo storitev in za izdatke za plače.
  1. Kredit v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR – Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  2. Kredit v višini od 100.001 EUR do 1.000.000 EUR – Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Garancija sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 1,95 % + 6 mes EURIBOR:
  1. Linija za tehnološko inovativne projekte P1 TIP 2013. Roka za prijavo sta 5.11.2013 in 5.12.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  2. Linija P1 2013, rok za prijavo 10.11.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Prihajajoči razpis

 • GEN-I – razpis za učinkovito rabo energije ponovno odprt v novembru.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , , ,