Aktualni razpisi: 2 novosti v začetku meseca julija

Avtor — 06.07.2012
V tokratni rubriki aktualni razpisi si preberite več o povabilu tujih investitorjev, da investirajo na območju Slovenije in o sofinanciranju stroškov povezanih s prašičerejo. Predstavljamo vam dva nova razpisa in osem še vedno aktualnih.
Aktualni razpisi: 2 novosti v začetku meseca julija

Aktualni razpisi: 2 novosti v začetku meseca julija. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti na področju aktualnih razpisov

  • Povabilo tujim investitorjem, da investirajo na območju Slovenije. Za gospodarske družbe, katere imajo najmanj 10 % v lasti tuji investitorji. Višina sofinanciranja med 30 in 50 % upravičenih stroškov. Rok: 17.8.2012 do 12. ure. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Do 70 % sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih s prašičerejo – novogradnja ali obnova hlevov, nakup opreme, nakup IKT, stroški vodenja kmetijskega gospodarstva, itd. Za kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2011 ustvarila vsaj 30 % iz prašičereje. Rok za oddajo prijave je 31.8.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi

  • Do 50 % sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencija obrestne mere pri kreditih, za mikro, mala in srednje velika podjetja iz Pomurja. Roka za oddajo sta 10.7.2012 in 10.8.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Povračilo strokov obiska mednarodnih sejmov v letu 2012. Subvencija do 60 % oz 10.000,00 EUR. Rok za oddajo 31.7.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Finančne spodbude za frekvenčne pretvornike, zapiranje hladilnih vitrin, za učinkovito pripravo komprimiranega zraka, itd. Prvo odpiranje vlog je 2.7.2012, zadnje pa 26.11.2012 oz do porabe sredstev. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Novo javno povabilo Zaposli. Me. Subvencija 4.000,00 EUR za zaposlitev invalidov, oseb starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih oseb in oseb s stalnim prebivališčem v Pokolpju. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sredstva namenjena za izvedbo tržnih raziskav na tujih trgih za mikro, mala in srednje velika podjetja. Sofinanciranje do 50 % ali največ 4.000,00 EUR. Rok za prijavo 16.7.2012 do 12. ure. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sredstva za podjetja za zamenjavo starih ogrevalnih naprav z kotlom na biomaso ali kondenzacijskimi kotli na zemeljski ali utekočinjen naftni plin. Sofinanciranje do 30 % (velika podjetja), 40 % (srednja podjetja), 50 % (mala podjetja). Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodni krediti za začetne projekte podjetniškega značaja in za dopolnilno dejavnost ali predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za mala, srednje velika in velika podjetja. Višina obrestne mere glede na koeficient razvitosti občine. Roki: 3. 9. 2012, 15. 10. 2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • EU razpis: Do 50 % sofinanciranje projektov razvoja in komercializacije ekološko inovativnih produktov in storitev s področij gradbenih materialov, recikliranja, hrane in pijače, vode ter zelenega poslovanja. Rok za prijavo je 6.9.2012. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: , , , ,