Aktualni razpisi: 3 novosti

Avtor — 04.05.2013
V tokratni rubriki Aktualni razpisi vam predstavljamo tri novosti: nepovratna sredstva za gospodarske družbe za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov in živil, do 70.000 EUR pomoči mladim prevzemnikom kmetij in sofinanciranje do 80.000 EUR programskih vsebin medijev.
Aktualni razpisi: 3 novosti

Aktualni razpisi: 3 novosti. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti s področja aktualnih razpisov – Slovenija

  • Nepovratna sredstva za gospodarske družbe za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov in živil, za trženje ter prvo stopnjo predelave lesa. Do 60 % sofinanciranje. Rok za prijavo je 12.6.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Do 70.000 EUR pomoči mladim prevzemnikom kmetij (do 40. leta). Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje do 80.000 EUR programskih vsebin medijev v letu 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Seznam vseh razpisov, o katerih smo pisali, najdete tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi – Slovenija

  • Finančne spodbude za začetne investicije, kot so vzpostavitev novega podjetja, širitev obstoječega podjetja, diverzifikacija produktov podjetja, ki jih bodo v Sloveniji izvajale tuje osebe zasebnega prava (tuje podjetje mora imeti vsaj 10 % lastniški delež). Rok za prijavo je 23.8.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • P1 – Garancije Sklada za bančne kredite in subvencija obrestne mere 1,95 + 6 mes EURIBOR. Za mikro, mala in srednje velika podjetja. Trgovine so upravičene! Do 1.500.000 EUR kredita. Roki so 10. 5. 2013, 10. 6. 2013,… Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodni krediti za podjetja, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 1,95% ter garancija države (P1 TIP) za mikro, mala in srednje velika podjetja. Naslednja roka sta 5.5.2013 in 5.6.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Nepovratne finančne spodbude za zamenjavo razsvetljave, izvajanje obratovalnega monitoringa in elektromotorjev (UREZRKO). Do 49,66 EUR na MWh prihranka na leto. Prijave do 10.5.2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Še vedno aktualni razpisi – Evropa

  • Razpis ECO INNOVATION bo objavljen predvidoma v maju 2013. Rok za prijavo bo septembra 2013. Razpis podpira projekte, ki predstavljajo prvo tržno predstavitev eko inovativnih proizvodov, postopkov, tehnik ali načinov, ki so tehnološko že dovršeni, zaradi določenih tveganj potrebujejo finančno spodbudo pri predstavitvi na trgu. Projekti morajo pokrivati področja recikliranja materialov, trajnostne gradbene proizvode, sektor hrane in pijače, vodo in zeleno poslovanje.
  • Razpis LIFE + na področjih naravne in biotske raznovrstnosti ter okoljske politike in upravljanja. Rok za oddajo je 25. 6. 2013, do 50-% sofinanciranje upravičenih stroškov. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Oznake: , , , ,