Aktualni razpisi

Avtor — 30.05.2014
Tokrat vam v rubriki aktualni razpisi predstavljamo štiri finančne spodbude: za energetsko učinkovitost, za energetsko učinkovite projekte, za mentoriranje oseb, mlajših od 30 let, ter za usposabljanje starejših od 50 let.
Aktualni razpisi

Aktualni razpisi (Vir slike: Freeimages.com)

Aktualni razpisi

Javni razpis za projekte v energetsko učinkovitost URE/EGP-2/2014, Elektro Gorenjska prodaja d.o.o.

Podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, za ukrepe: vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote; vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave; oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih; zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP. Rok za prijavo je 13.6.2014.

Več informacij >>

Javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

Nepovratne finančne spodbude za energetsko učinkovitost občin, podjetij in drugih javnih subjektov. Sofinanciranje v višini do 50 % upravičenih stroškov. Rok za prijavo je 10.6.2014.

Več informacij >>

2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

Mentorstvo za mlade – subvencija v višini do 6.300 EUR za 6 mesecev mentoriranja osebe mlajše od 30 let in zaposlitev le-te za obdobje 12 mesecev. Rok za prijavo: 30.9.2014 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij >>

5. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, ki so starejši od 50 let, invalidov in žensk z največ dokončano osnovno šolo. Veliko podjetje lahko pridobi do 30.000 EUR, srednje do 20.000 EUR, malo do 10.000 EUR in mikro do 4.000 EUR. Rok za prijavo: 31.10.2014 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: ,