Aktualni razpisi: 4 novosti

Avtor — 04.07.2013
V tokratni rubriki Aktualni razpisi vam predstavljamo kar štiri novosti, med drugim tudi razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ugodna posojila za podjetja za nakup nepremičnin, strojev in opreme, za gradnjo in obnovo objektov ter za nematerialne naložbe.
Aktualni razpisi: 4 novosti

Aktualni razpisi: 4 novosti. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti s področja aktualnih razpisov

 • SPIRIT je objavil razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem, ki še niso prisotna na tujih trgih, v višini do 5.000 EUR (do 50 % upravičeni stroškov). Rok za prijavo je 2. 8. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Za podjetja, vpisana v evidenco ARRS – SICRIS ali z izkazanimi davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj. Sofinanciranje lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti. Do 40-% sofinanciranje stroška zaposlenih. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Ugodna posojila za podjetja za nakup nepremičnin, strojev in opreme, za gradnjo in obnovo objektov ter za nematerialne naložbe. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek glede na koeficient razvitosti občine. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Ugodna posojila za občine z obrestno mero 3-mesečni EURIBOR + pribitek glede na koeficient razvitosti občine. Za investicije v nakup zemljišč, gradnjo, rekonstrukcijo in gradbeni nadzor, za nakup objektov in opreme ter za pripravo investicijskih študij in projektov. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Več o vseh razpisih, o katerih smo pisali, si preberite v rubriki Razpisi.

Še vedno aktualni razpisi

 • V petek 21. 6. 2013 so objavili težko pričakovan razpis P4 za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme. Upravičen strošek je tako nakup strojne opreme, strojev in programske opreme v višini od 100.000 do 500.000 ter s sofinanciranjem v višini do 50 %. Rok za prijavo je 5. 9. 2013, projekte bodo izbirali glede na višino prejetih točk. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Sklad kadrov je objavil razpis z naslovom Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, namenjen usposabljanju starejših od 50 let, invalidom ter ženskam z dokončano osnovno šolo. Višina sofinanciranja usposabljanja znaša od 4.000 do 30.000 EUR, glede na velikost podjetja. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Subvencija v višini 8.000 EUR za zaposlovanje oseb, ki so starejše od 50 let in so vsaj 6 mesecev prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Nepovratne finančne spodbude za zamenjavo razsvetljave, izvajanje obratovalnega monitoringa in elektromotorjev (UREZRKO). Do 49,66 EUR na MWh prihranka na leto. Naslednji rok za odpiranje vlog je 12. 7. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • P1 – Garancije Sklada za bančne kredite in subvencija obrestne mere 1,95 + 6-mesečni EURIBOR. Za mikro, mala in srednje velika podjetja. Trgovine so upravičene za investicije v kombinaciji z obratnimi sredstvi. Do 1.500.000 EUR kredita. Naslednji rok za odpiranje vlog je 10. 9. 2013. Podjetje mora k vlogi dodati pozitiven bančni sklep. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Ugodni krediti za podjetja, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno-razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 1,95 % ter garancija države (P1 TIP) za mikro, mala in srednje velika podjetja. Naslednji rok za odpiranje vlog je 5. 7. 2013 (POZOR! Predvidoma zadnji rok). Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Kredit za okoljske naložbe z odplačilno dobo do 15 let v višini od 25.000 do 2.000.000 EUR (tudi za VELIKA podjetja). Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + 1,5 %. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , , , ,