Aktualni razpisi: 4 novosti

Avtor — 10.05.2014
Tokrat vam v rubriki "aktualni razpisi" predstavljamo štiri razpise, in sicer: Horizon 2020, Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP), COSME in Erasmus +. Več informacij o samih razpisih in o načinu prijave preberite v nadaljevanju.
Aktualni razpisi: 4 novosti

Aktualni razpisi: 4 novosti (Vir slike: Freeimages.com)

1. Horizon 2020

 V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Za prvi dve leti je na voljo več kot 15 milijard EUR in sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi.

 • Višina sofinanciranja: med 70 – 100%
 • Višina projekta: odvisna od razpisa do razpisa (nekje med 3 – 7 mio eur)
 • Trajanje projekta: med 24 – 48 mesecev
 • Roki za oddajo predlogov: odvisni od programa. Prijava lahko poteka v več stopnjah.
 • Upravičenci: podjetja, javne in zasebne raziskovalno razvojne inštitucije, ostale organizacije.

Več o razpisu >>

2. Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije.

 • Višina projektov med 1 – 3 mio eur.
 • Višina subvencije: 70%
 • Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja

Več o razpisu >>

3. COSME

 • Povratna sredstva – krediti ter nepovratna sredstva
 • Višina sredstev: 2,3 miljarde eur 
 • Prijavitelji: mala in srednje velika podjetja ter nacionalne, regionalne in lokalne organizacije

Več o razpisu >>

4. Erasmus +

Erasmus + je program EU za izboljšanje spretnosti in zaposljivosti s pomočjo izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Med letoma 2014-2020 bo program zagotavljal možnosti za več kot 4 milijone Evropejcev za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v tujini, kot tudi prispeval k razvoju evropske razsežnosti v športu.

Več o razpisu >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,