Aktualni razpisi: 5 novosti

Avtor — 04.04.2014
Tokrat vam predstavljamo kar pet novosti iz področja aktualnih razpisov. Gre za kredita P1 TIP 2014 in P1 2014 ter sofinanciranje nastopov na mednarodnih sejmih, tržnih raziskav in energetsko učinkovitih investicij.
Aktualni razpisi: 5 novosti

Aktualni razpisi: 5 novosti (Vir slike: sxc.hu)

Novi razpisi

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2014)

Kredit P1 TIP po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 0,0 % za investicije podjetij, ki imajo lasten razvoj. Roka za prijavo sta 22.4.2014 in 20.5.2014. 

Več o razpisu!

2. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014)

Kredit P1 za investicije in obratna sredstva do 1.500.000 EUR. Obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 1,95 %. Roka za prijavo sta 15.4.2014 in 15.5.2014. 

Več o razpisu!

3. Javni razpis “Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini” 

60 % sofinanciranje oziroma do 8.000 EUR za sofinanciranje obiska sejmov v tujini. Upošteva se obisk sejmov od 1.1.2014 do 31.12.2014. Rok za prijavo je 30.4.2014. 

Več o razpisu!

4. Javni razpis sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014

Slovenska podjetja, ki se želijo širiti na tuje trge, lahko prejmejo do 5.000 EUR za izdelavno tržne raziskave za želen trg. Rok za prijavo je 7.5.2014. 

Več o razpisu!

5. Javni razpis “Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014”

Do 50 % sofinanciranje energetsko učinkovitih investicij:

 • vgradnja toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote
 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote
 • optimizacija tehnoloških procesov
 • izvedba energetskih pregledov
 • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
 • oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih
 • programi informiranja in ozaveščanja

Rok za prijavo na razpis je 9.5.2014. 

Več o razpisu!

Aktualni razpisi

1. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico

Nepovratna sredstva za investicije na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. V teh občinah mora podjetje imeti registriran sedež ali del podjetja vsaj 6 mesecev. 

Investicije se sofinancirajo od 30 %do 50 %. Za mala podjetja je minimalna višina investicije brez DDV 100.000 EUR, pri srednje velikih podjetjih 125.000 EUR in pri velikih podjetjih 167.000 EUR. 

Več o razpisu! 

2. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v Pomurski regiji 2010–2015

Do 50 % sofinanciranje investicij v PomurjuUpravičeni stroški:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb
 • gradbena dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Več o razpisu! 

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,