Aktualni razpisi: 7 novosti

Avtor — 22.03.2013
V tokratni rubriki aktualni razpisi vam predstavljamo kar sedem novosti, od teh so trije evropski: donacije za raziskave s področja toplogrednih plinov, nepovratna finančna sredstva za zmanjšanje emisij CO2 in turnir družbenih inovacij.
Aktualni razpisi: 7 novosti

Aktualni razpisi: 7 novosti. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti s področja aktualnih razpisov – Slovenija

 • Do 50-% sofinanciranje začetnih investicij na območju Pomurja za nakup strojev in opreme, gradbenih del, za nakup objektov in zemljišč ter za nematerialne naložbe. Rok je 15. 4. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • Nepovratna sredstva za zaposlitev in mentoriranje diplomantov v Pomurju. Rok za prijavo je 5. 4. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • P1 – Garancije Sklada za bančne kredite in subvencija obrestne mere 1,95 + 6 mes EURIBOR. Za mikro, mala in srednje velika podjetja. Trgovine niso upravičene. Do 1.500.000 EUR kredita. Roki so 10. 4. 2013, 10. 5. 2013, 10. 6. 2013 … Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
 • P2 A – Subvencije za inovativna podjetja, ki sodelujejo na tekmovanju StartUp. Do 20.000,00 EUR subvencije. Rok za prijavo je 6. 5. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Seznam vseh razpisov, o katerih smo pisali, najdete tukaj >>

  Novosti s področja aktualnih razpisov – Evropa

  • Donacije za podjetja, ki raziskujejo možnosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Nepovratne finančne spodbude za zmanjšanje emisij CO2, izboljšanje učinkovitosti virov in varovanje okolja ter boljše učinkovitosti izrabljanja gozdov in lesarske industrije. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Turnir družbenih inovacij, kjer Evropska investicijska banka želi ustvariti družbene vrednote v boju proti socialni izključenosti. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

  Še vedno aktualni razpisi – Slovenija

  • Nepovratna sredstva za sanacijo stavb za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove. Sofinanciranje do 85 % upravičenih stroškov. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodni krediti za podjetja, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno-razvojnega  tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 1,95% ter garancija države (P1 TIP) za mikro, mala in srednje velika podjetja. Naslednja roka sta 5. 4. 2013 in 5. 5. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

  Še vedno aktualni razpisi – Evropa

  • Razpis ECO INNOVATION bo objavljen predvidoma v maju 2013. Rok za prijavo bo septembra 2013. Razpis podpira projekte, ki predstavljajo prvo tržno predstavitev eko inovativnih proizvodov, postopkov, tehnik ali načinov, ki so tehnološko že dovršeni, zaradi določenih tveganj pa potrebujejo finančno spodbudo pri predstavitvi na trgu. Projekti morajo pokrivati področja recikliranja materialov, trajnostne gradbene proizvode, sektor hrane in pijače, vodo in zeleno poslovanje. V kolikor se zanimate za prijavo, pišite na info@tiko-pro.si.
  • Razpis LIFE + na področjih naravne in biotske raznovrstnosti ter okoljske politike in upravljanja. Rok za oddajo je 25. 6. 2013, do 50-% sofinanciranje upravičenih stroškov. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

  Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


  Oznake: , , ,