Aktualni razpisi – bliža se konec maja

Avtor — 26.05.2011
Izkoristite možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev Evropske unije! Predstavljamo vam na novo objavljene razpise, še vedno aktualne razpise in prihajajoče razpise, ki bi vas utegnili zanimati. V tem tednu vam predstavljamo kar dve novosti.
Aktualni razpisi - bliža se konec maja

Aktualni razpisi – bliža se konec maja (slika: sxc.hu).

Novi razpisi:

 • Nepovratna sredstva za gradnjo in nakup objektov, nakup zemljišč, strojev, opreme, za nematerialne naložbe in nova delovna mesta na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel.
 • Nepovratna sredstva za gradnjo in nakup objektov, nakup strojev in opreme, za nematerialne naložbe in stroške dela na območjih: Goriška, Gorenjska, JV Slovenija, Koroška, Notranjsko kraška, Obalno kraška, Podravje, Posavje, Savinjska.

Še vedno aktualni razpisi:

 • Sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso KNLB 3. Do sredstev so upravičena podjetja, društva, zavodi in ustanove.
 • Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe. S kreditom se financira zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo, začetne naložbe v okoljske tehnologije.
 • Do 90% sofinanciranje energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. Prijavijo se lahko javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dijaški domovi.
 • Subvencioniranje delovnih mest pri izvajanju osebne asistence. Prijavo se lahko invalidske ali humanitarne organizacije oz. društva, ki so organizirana kot prostovoljna, samostojna in nepridobitna združenja.
 • LIFE+ sofinancira projekte, ki se nanašajo na naravo in biotsko raznovrstnost, okoljsko politiko in upravljanje ter na informacije in obveščanje o okoljski problematiki. Rok za prijavo 18.julij 2011.
 • Ukrep 121 – podpora za naložbe mladih prevzemnikov kmetij. Sofinancira se naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov ter naložbe, namenjene izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo.
 • P1 – ugodni krediti s subvencijo obrestne mere. Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja. Naslednji rok je 15.6.2011!
 • Povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu. Nepovratna sredstva v višini 30 – 50% za sofinanciranje operacij se dodelijo za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme. Prijavijo se lahko podjetja.

Prihajajoči razpisi:

 • Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju.
 • Subvencije za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb in invalidov za neprofitne organizacije.
 • V juniju sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih, sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov.

Infopika nudi članom SŠGZ in članom Štajerske gospodarske zbornice brezplačno svetovanje na temo pridobivanja nepovratnih sredstev. Za dodatne informacije se lahko obrnete na info@ssgz.si ali info@stajerskagz.si.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.


Oznake: , ,