Aktualni razpisi: Novo leto prinaša kar 6 novosti

Avtor — 05.01.2013
Staro leto je za nami, novo pa nam je prineslo kar šest novosti s področja aktualnih razpisov in tri še vedno aktualne. Ena izmed novosti je tudi UKREP 133, ki dodeljuje nepovratna sredstva za informiranje potrošnikov, oglaševanje in pospeševanje prodaje na notranjem trgu.
Aktualni razpisi: Novo leto prinaša kar 6 novosti

Aktualni razpisi: Novo leto prinaša kar 6 novosti. (Vir slike: sxc.hu)

Novosti s področja aktualnih razpisov

  • UKREP 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti. Nepovratne finančne spodbude za razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Do 70-% sofinanciranje gradbenih del, IKT opreme in za pridobivanje ustreznih znanj. Rok za prijavo 28. 2. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • UKREP 133 – nepovratna sredstva za informiranje potrošnikov, oglaševanje in pospeševanje prodaje na notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije oziroma Republike Slovenije. Rok za prijavo 20. 2. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • UKREP 125 – do 100-% sofinanciranje izgradnje velikih namakalnih sistemov, vključno z izgradnjo vodnih zbiralnikov. Rok je 13. 2. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Štipendije do višine 19.000,00 EUR za dodiplomske in podiplomske študije v tujini, na področjih naravoslovja, tehnike, medicine, družboslovja ali humanistike. Rok za prijavo 8. 5. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah. Rok za prijavo 7. 2. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Nepovratne finančne spodbude za izvedbo inovativnega poučevanja s pomočjo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V konzorciju mora biti vsaj 6 partnerjev, ki morajo biti pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki izvajajo javno veljavne programe s področja vzgoje in izobraževanja (osnovna, srednja šola). Rok za prijavo 24. 1. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vse, kar vas zanima o razpisih, najdete v podjetniškem kotičku pod kategorijo Razpisi!

Še vedno aktualni razpisi

  • Do 70.000 EUR za mlade prevzemnike kmetij (med 18. in 40. letom). Prevzem kmetije mora biti izveden v zadnjih 16 mesecih. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Sofinanciranje v višini do 50 % za investicije v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti na območju Pokolpja. Rok za prijavo Sklop B 5. 2. 2013, Sklop A 14. 2. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>
  • Ugodni krediti za podjetja s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno-razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 1,95 % ter garancija države (P1 TIP) za mikro, mala in srednje velika podjetja. Naslednji rok je 14. 1. 2013. Podrobnosti razpisa si preberite tukaj >>

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

————————————————————————————————————————-

Želite izvedeti več? Vprašajte na forumu! Ste že naš oboževalec na Facebooku? Dodajte nas!

Oznake: , , , ,