Aktualni razpisi v februarju

Avtor — 14.02.2011

V preteklem tednu so bili na novo razpisani kar trije razpisi, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju. Prav tako pa so opisani še vedno aktualni in prihajajoči razpisi.

Aktualni razpisi v februarju

Peretekli teden kar trije novi javni razpisi (slika: sxc.hu).

Razpisano v preteklem tednu:

 • Sofinanciranje storitev svetovalcev in zunanjih izvajalcev pri pripravi razvojno in raziskovalno naravnanega projekta podjetja z rezultatom prijave patenta, modela ali znamke. Japti sofinancira do 50% upravičenih stroškov.
 • Ugodna posojila občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne infrastrukture ter podjetjem, zadrugam in kmetijskim gospodarstvom za financiranje začetnih projektov podjetniškega značaja ali dopolnilnih dejavnosti.
 • Nepovratna sredstva za strokovne in razvojne naloge v športu.

 

Še vedno aktualni razpisi:

 • Industrijske raziskovalno-razvojne raziskave, sofinanciranje do 50% slovenskega deleža projekta. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, raziskovalno-razvojni centri, univerze in inštituti.
 • Raziskovalno-razvojni projekti – sofinanciranje do 50.000 evrov – pogoj je izvajanje v sodelovanju s članicami konzorcija Eurostars. Prijavijo se lahko mala, srednje velika in velika podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije.
 • Kmetijska gospodarstva – nepovratna sredstva v višini 30% – 60% upravičenih stroškov za naložbe na področju sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva, vrtnarstva, poljedelstva ter semenskega materiala kmetijskih rastlin.
 • Povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu. Nepovratna sredstva v višini 30 – 50% za sofinanciranje operacij se dodelijo za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme. Prijavijo se lahko podjetja.
 • Lastnik je tuje podjetje – sofinanciranje investicij ter razvoja in raziskav.
 • Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest in gozdnih vlak. Prijavijo se lahko lastniki gozdov, Nepovratna sredstva v višini od 50% do 60% upravičenih stroškov.
 • Subvencije za zaposlovanje brezposelnih oseb. Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem nudi 4.000 evrov nepovratnih sredstev za zaposlitev oseb, ki so na zavodu vsaj 12 mesecev ali za zaposlitev oseb, starih pod 25 let in nad 50 let.
 • Subvencije za usposabljanje in zaposlovanje študentov absolventov v višini 2.000 evrov.

 

Prihajajoči razpisi:

 • V marcu bo Sklad za NVO in male projekte v okviru partnerstva objavil razpis, kjer bo sofinanciral projekte nevladnih organizacij na področjih socialnega varstva, okolja in narave ter male partnerske projekte v sodelovanju s švicarskimi organizacijami.
 • P2 – Subvencije v višini 70.000 evrov za obdobje treh let za zagon podjetij. Razpis se bo odprl v sredini februarja 2011, subvencije pa bodo namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.
 • Sofinanciranje investicij v kmetijski in živilski industriji (vsa podjetja) ter sofinanciranje investicij za prvo predelavo lesa (mikro podjetja).
 • 70% sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj zaposlenih v podjetjih.
 • P1 – ugodni krediti s subvencijo obrestne mere.
 • Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju.

 

Koristna informacija za inovativna mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad obvešča, da so bile v okviru Javnega razpisa za kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala, do zdaj izbrane štiri družbe tveganega kapitala, ki bodo začele z iskanjem inovativnih, hitro rastočih malih in srednje velikih podjetij za kapitalsko podporo s tveganim kapitalom. 

Infopika nudi članom SŠGZ brezplačno prvo svetovanje na temo pridobivanja nepovratnih sredstev. Prav tako nudi brezplačno svetovanje in strokovno pomoč na področjih, kot so delovnopravna zakonodaja, davki in računovodstvo, pridobivanje razvojnih sredstev itd. Za dodatne informacije se lahko obrnete na info@ssgz.si.

Vir: Ssgz.si, februar 2011


Oznake: ,