Aktualni razpisi v prvi polovici februarja

Avtor — 04.02.2011
Predstavljamo vam razpis, ki je bil razpisan v prvem tednu februarja in tiste, ki so še vedno aktualni, ter takšne, ki bodo razpisani v prihodnjih mesecih.
Aktualni razpisi v prvi polovici februarja

Nov razpis v začetku meseca februarja (slika: sxc.hu).

Razpisano v začetku februarja:

 • 50% sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov in elektronskih publikacij.

 

Še vedno aktualni razpisi:

 • Sofinanciranje do 50% slovenskega deleža projekta za industrijske raziskave, kjer se sofinancirajo raziskovalno-razvojni projekti. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, raziskovalno-razvojni centri, univerze in inštituti.
 • Sofinanciranje do 50.000 evrov za raziskovalno-razvojne projekte, ki se izvajajo v sodelovanju s članicami konzorcija Eurostars. Prijavijo se lahko mala, srednje velika in velika podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije.
 • Nepovratna sredstva za naložbe kmetijskih gospodarstev na področju sadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva, vrtnarstva, poljedelstva ter semenskega materiala kmetijskih rastlin. Sofinancira se od 30% – 60% upravičenih stroškov.
 • Nepovratna sredstva za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu. Sredstva se dodelijo za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme. Prijavijo se lahko podjetja, višina sofinanciranja je med 30 – 50%.
 • Sofinanciranje investicij ter razvoja in raziskav, kjer so lastniki tuja podjetja.
 • Nepovratna sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak. Prijavijo se lahko lastniki gozdov, financira se od 50% do 60% upravičenih stroškov.
 • Subvencije za zaposlovanje brezposelnih oseb. Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem nudi 4.000 evrov nepovratnih sredstev za zaposlitev oseb, ki so na zavodu vsaj 12 mesecev ali za zaposlitev oseb starih pod 25 let in nad 50 let.
 • Subvencije za usposabljanje in zaposlovanje študentov absolventov v višini 2.000 evrov.

 

 

Prihajajoči razpisi:

 • V marcu bo Sklad za NVO in male projekte v okviru partnerstva objavil razpis, kjer bo sofinanciral projekte nevladnih organizacij na področjih socialnega varstva, okolja in narave ter male partnerske projekte v sodelovanji s švicarskimi organizacijami.
 • P2 – Subvencije v višini 70.000 evrov za obdobje treh let za zagon podjetij. Razpis se bo odprl v sredini februarja 2011, subvencije pa bodo namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.
 • Sofinanciranje investicij v kmetijski in živilski industriji (vsa podjetja) ter sofinanciranje investicij za prvo predelavo lesa (mikro podjetja).
 • 70% sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj zaposlenih v podjetjih.
 • P1 – ugodni krediti s subvencijo obrestne mere.
 • Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju.

 

Infopika nudi članom SŠGZ brezplačno prvo svetovanje na temo pridobivanja nepovratnih sredstev. Prav tako nudi brezplačno svetovanje in strokovno pomoč na področjih, kot so delovnopravna zakonodaja, davki in računovodstvo, pridobivanje razvojnih sredstev itd. Za dodatne informacije se lahko obrnete na info@ssgz.si.

V naslednjem tednu imate možnost obiskati delavnico z naslovom “Kako do nepovratnih sredstev v letu 2011?”, ki jo organizira Infopika v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico. Delavnica bo potekala v četrtek, 10.2.2011 od 10. do 12.ure, v prostorih ŠGZ. Prijavnica >>

 

Vir: Ssgz.si, februar 2011


Oznake: ,