Aktualni razpisi v Sloveniji

Avtor — 18.02.2016
V rubriki "aktualni razpisi" si tokrat preberite več o spodbudah za raziskovalno - razvojne projekte, o mikrokreditih za mikro in mala podjetja ter o kreditih iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja.
Aktualni razpisi v Sloveniji

Aktualni razpisi v Sloveniji (Vir slike: Pixabay.com)

Aktualni razpisi

RRI – SKLOP 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Namen javnega razpisa je v okviru programov spodbujati pripravo in izvedbo skupnih konzorcijskih raziskovalno-razvojnih projektov institucij znanja in gospodarskih subjektov.

Več informacij >>

RRI – SKLOP 2: Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev:

 • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Več informacij >>

P7 2016 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Več informacij >>

SID BANKA – Krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje pogoje:

 • po velikosti sodi v kategorijo MSP;
 • glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi nekatere pogoje;
 • posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;
 • ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES.

Več informacij >>

Najave razpisov

Najavljeni so tudi štirje novi razpisi

 • Nepovratna sredstva za male investicije za Maribor in okolico. Več informacij >> 
 • Nepovratna sredstva za male investcije za PokolpjeVeč informacij >> 
 • Nepovratna sredstva za velike investicije za Pomurje
 • Nepovratna sredstva za investicije v prehrambeni industriji. Več informacij >>

Oznake: