Aktualni razpisi v sredini maja

Avtor — 17.05.2011
Izkoristite možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev Evropske unije in si preberite o razpisih, ki so bili objavljeni v sredini meseca maja. Predstavljamo vam na novo objavljene razpise, še vedno aktualne razpise in prihajajoče razpise, ki bi vas utegnili zanimati.
Aktualni razpisi v sredini maja

Aktualni razpisi v sredini maja (slika: sxc.hu).

Novi razpisi:

 • Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe. S kreditom se financira zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo, začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Še vedno aktualni razpisi:

 • Do 90% sofinanciranje energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.
 • Nakup mednarodne znanstvene literature in baz podatkov. Prijavijo se lahko javne knjižnice in raziskovalne organizacije. Rok: 30.5.2011.
 • Subvencioniranje delovnih mest pri izvajanju osebne asistence. Prijavo se lahko invalidske ali humanitarne organizacije oz. društva, ki so organizirana kot prostovoljna, samostojna in nepridobitna združenja.
 • LIFE+ sofinancira projekte, ki se nanašajo na naravo in biotsko raznovrstnost, okoljsko politiko in upravljanje ter na informacije in obveščanje o okoljski problematiki. Rok za prijavo je 18. julij 2011.
 • Podpora Pomurski regiji – sofinanciranje nakupa strojev in opreme ter nematerialnih naložb.
 • Ukrep 121 – podpora za naložbe mladih prevzemnikov kmetij. Sofinancira se naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov ter naložbe, namenjene izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo.
 • P1 – ugodni krediti s subvencijo obrestne mere. Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja.
 • Povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu. Nepovratna sredstva v višini 30 – 50% za sofinanciranje operacij se dodelijo za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme. Prijavijo se lahko podjetja.

Prihajajoči razpisi:

 • V maju novi razpisni roki za DOLB in KNLB (daljinsko ogrevanje in individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso).
 • Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju.
 • Subvencije za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb in invalidov.
 • V juniju sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih, sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov.

Infopika nudi članom SŠGZ in članom Štajerske gospodarske zbornice brezplačno svetovanje na temo pridobivanja nepovratnih sredstev. Za dodatne informacije se lahko obrnete na info@ssgz.si ali info@stajerskagz.si.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: ,