Aktualni razpisi – začetek junija

Avtor — 09.06.2011
V nadaljevanju si lahko preberete o razpisih, ki so bili objavljeni ta teden. Predstavljamo vam na novo objavljene razpise, še vedno aktualne razpise in prihajajoče razpise, ki bi vas utegnili zanimati. V tem tednu vam predstavljamo kar štiri novosti.
Aktualni razpisi - začetek junija

Aktualni razpisi – začetek junija (slika: sxc.hu).

Štirje novi razpisi v začetku meseca junija:

 • Subvencije za zaposlitev oseb, ki so bile 31.12.2010 vključene v programe javnih del ter zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb, v višini 7.500 EUR za zaposlitev za 18 mesecev. Prijavijo se lahko nevladne organizacije.
 • Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih. Višina sofinanciranja: splošno usposabljanje do 80%, posebno usposabljanje do 55% upravičenih stroškov.
 • Ukrep 132 – podpora kmetijskim gospodarstvom, ki se vključujejo v upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije.
 • Sofinanciranje izva­janja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine v podjetjih.

Še vedno aktualni razpisi:

 • Nepovratna sredstva za gradnjo in nakup objektov, nakup strojev in opreme, za nematerialne naložbe in stroške dela v problemskih občinah na območjih: Goriška, Gorenjska, JV Slovenija, Koroška, Notranjsko kraška, Obalno kraška, Podravje, Posavje, Savinjska.
 • Sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso KNLB 3. Do sredstev so upravičena podjetja, društva, zavodi in ustanove.
 • Do 90% sofinanciranje energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. Prijavijo se lahko javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dijaški domovi.
 • LIFE+ sofinancira projekte, ki se nanašajo na naravo in biotsko raznovrstnost, okoljsko politiko in upravljanje ter na informacije in obveščanje o okoljski problematiki. Rok za prijavo 18.julij 2011.
 • Povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu. Nepovratna sredstva v višini 30 – 50% za sofinanciranje operacij se dodelijo za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme. Prijavijo se lahko podjetja.

Prihajajoči razpisi:

 • Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju.
 • V juniju sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih, sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov.

Infopika nudi članom SŠGZ in članom Štajerske gospodarske zbornice brezplačno svetovanje na temo pridobivanja nepovratnih sredstev. Za dodatne informacije se lahko obrnete na info@ssgz.si ali info@stajerskagz.si.

Vir: Kristina Kočet, Tiko Pro d.o.o.

Oznake: , ,
MP izobraževanja

MP dogodek Facebook oglaševanjeFacebook oglaševanje je koristno orodje tako za grajenje blagovne znamke kot tudi za izboljšanje prodaje. Na tokratnem dogodku se bomo s strokovnjakom za Facebook oglaševanje osredotočili na prodajni del: Facebook oglase. Preberite več o delavnici >>