Aktualni so trije odlični razpisi

Avtor — 10.12.2015
Podjetniki lahko v okviru financiranja svojega podjetja izkoristite tudi katerega izmed razpisov. V kolikor nameravate zaposliti osebo iz Vzhodne regije, staro med 15 in 29 leti, ponuditi kadrovsko štipendijo dijaku oz. študentu, ali pa vložiti v okoljske projekte, berite dalje.
Aktualni so trije odlični razpisi

Aktualni so trije odlični razpisi (Vir slike: Unsplash.com)

Aktualni razpisi v Sloveniji

Nepovratna sredstva za zaposlovanje mladih od 15 do 29 let iz Vzhodne regije

Predmet razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, starih od 15 do vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposlenih oseb in se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Delodajalec lahko odda več ponudb, vendar omejeno glede na povprečno število zaposlenih v preteklih treh mesecih:

  • od vključno 1 do vključno 2 povprečno prijavljeni osebi – 1 subvencionirana zaposlitev; 
  • od 3 do vključno 5 povprečno prijavljenih osebi – največ 2 subvencionirani zaposlitvi; 
  • od 6 ali več povprečno prijavljenih oseb – največ 5 subvencioniranih zaposlitev.

Več informacij o razpisu >>

Nepovratna sredstva za kadrovske štipendije za šolsko leto 2015/2016

Predmet razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oz. študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa. 

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe zasebnega prava, javni zdravstveni zavod, pa tudi s.p. kot fizična oseba.

Več informacij o razpisu >>

Ugodni krediti za okoljske naložbe

Predmet razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe v:

  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
  • zmanjšanje onesnaževanje zraka, 
  • gospodarjenje z odpadki, 
  • varstvo voda in učinkovito rabo vode, o
  • dvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo in 
  • začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Več informacij o razpisu >>

Aktualni evropski razpisi

Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014. Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

Več informacij o razpisu >>


Oznake: