Aktualnih pet razpisov

Avtor — 19.04.2015
V tokratni rubriki "aktualni razpisi" si preberite več o finančnih spodbudah za nakup električnih vozil, ugodnih posojilih projektom na področju lesarstva, kreditih s subvencijo obrestne mere ter sredstvih za usposabljanje brezposelnih oseb.
Aktualnih pet razpisov

Aktualnih je pet razpisov (Vir slike: Picjumbo.com)

Aktualni razpisi

1. Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup električnih vozil

Predmet razpisa so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega; predelavo vozila v električnega oziroma nakup predelanega vozila v električnega.

Več informacij >>

2. Ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Ugodni krediti za vlagatelje, ki so registrirani za glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa. Prijavijo se lahko tudi velika podjetja. Rok za oddajo vloge je 30. april 2015. 

Več informacij >>

3. Krediti s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom

Ugodni krediti z obrestno mero 6 mesečni euribor + 0% za podjetja z lastnim razvojem. Sredstva se lahko porabijo za obratne stroške ali investicije. Rok za oddajo je 15. april 2015.

Več informacij >>

4. Bančni krediti s subvencijo obrestne mere

Ugodni krediti z obrestno mero 6 mesečni euribor + 0,95%. Možnost črpanja kredita za materialne investicije, nematerialne investicije ter obratna sredstva. Naslednji rok za prijavo je 7. maj 2015.

Več informacij >>

5. Usposabljanje na delovnem mestu 2015

Program omogoča, da brezposelno osebo spoznate v konkretni delovni situaciji in jo za predvideno delovno mesto usposobite v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi.

Več informacij >>

Aktualni razpisi v Bruslju

1. SME Instrument

Nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki imajo evropski potencial. Naslednji rok za prijavo je 18. marec 2015. Odlična priložnost za vaše inovativne ideje! Več informacij >>

2. Fast track to innovation Pilot

Na voljo so nepovratne finančne spodbude za raziskovalno razvojne projekte. Podprte bodo inovacije – od demonstracije, do tega, da se rešitev razvije do meje za vstop na trg. Rok za oddajo je 29. april 2015. Več informacij >>

Vir: Tiko pro d.o.o.


Oznake: , ,