Avtorska pogodba ni dovolj!

Za opravljanje avtorskih del ni dovolj le avtorska pogodba. Avtor mora namreč naročniku predložiti podpisano izjavo o prijavi v pokojninsko zavarovanje, naročnik pa mora avtorja za čas opravljanja avtorskega dela prijaviti v zavarovanje za poklicno bolezen in poškodbo pri delu (obrazec M12).
Avtorska pogodba ni dovolj!

Avtorska pogodba ni dovolj! (Vir slike: freeimages.com)

Za opravljanje dela preko avtorske pogodbe avtor ne zadošča samo avtorska pogodba. Avtor potrebuje poleg avtorske pogodbe še:

 • izjavo o prijavi v pokojninsko zavarovanje (izpolni avtor)
 • izpolnjen M12 obrazec – Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (izpolni naročnik)

Izjava o prijavi v pokojninsko zavarovanje

Izjava o prijavi v pokojninsko zavarovanje mora vsebovati podatke o avtorju in naročniku avtorskega dela, kraj in datum ter izjavo, ki se glasi: Spodaj podpisani – avtor – izjavljam, da sem v času opravljanja avtorskega dela (navedba ene izmed naslednjih možnosti):

Poglejte si tudi spremembe pri avtorski pogodbi v 2014

 • upokojenec
 • zavarovan kot zaposlen s polnim delovnim časom za nedoločen čas
 • zavarovan kot zaposlen s polnim delovnim časom za določen čas do ____
 • zavarovan kot zaposlen s krajšim delovnim časom in prostovoljno zavarovan za razliko do polnega delovnega časa
 • zavarovan kot samozaposlen za polni zavarovalni čas, pri čemer delo po avtorski pogodbi sodi v okvir moje registrirane dejavnosti
 • zavarovan kot samozaposlen za polni zavarovalni čas, pri čemer delo po avtorski pogodbi ne sodi v okvir moje registrirane dejavnosti
 • zavarovan kot kmet za polni zavarovalni čas
 •  zavarovan kot družbenik gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge, ki je hkrati poslovodna oseba
 • študent, ki je prejemnik družinske pokojnine
 • oseba brez zaposlitve, ki je prostovoljno vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma
 • nisem pokojninsko in invalidsko zavarovan za polni delovni ali zavarovalni čas po nobeni od zgoraj naštetih osnov (zaposlen s krajšim delovnim časom, študent, oseba brez zaposlitve itd.)

Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12)

Od 1.2.2014 dalje morajo biti vsi, ki opravljajo delo preko avtorske pogodbe prijavljeni na ZZZS v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. To naj bi načeloma storili naročniki avtorskih del, in sicer tako, da izpolnijo nov obrazec M12, poimenovan “Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni”.

Preberite več o obvezni prijavi v zdravstveno zavarovanje za avtorje

Navodila za izpolnjevanje obrazca M12: zavezanec je naročnik avtorskega dela, razlog za zavarovanje je 05, datum pričetka zavarovanja je datum začetka opravljanja pogodbenega dela, datum prenehanja pa datum konca opravljanja pogodbenega dela (vzrok prenehanja je šifra 01).

Za izvršbo na podlagi verodostojne listine potrebujete račun!

V kolikor je naročnik dvomljiva oseba (sum, da plačilo ne bo izvedeno korektno), je smiselno pri avtorskem delu sodelovati z AAS (Avtorska agencija za Slovenijo), saj slednja za avtorja izda račun, na podlagi katerega se lahko vloži izvršba.

Avtor kot fizična oseba namreč ne more izdati računa, brez računa pa ne more vložiti izvršbe, temveč se mora najprej podati v pravdo, kjer dobi pravnomočno sodbo, na podlagi katere lahko potem vloži izvršbo na podlagi izvršilnega naslova.

Vir: ZZZS in Avtorska agencija za Slovenijo

Oznake:
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

05.07.2018 od 14:00 do 17:00
GDPR po GDPR (delavnica s konkretnimi rešitvami)

Vsi smo že slišali za uredbo GDPR. Poenostavljeno rečeno, gre za spremembo, zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov, ki močno vpliva na poslovanje podjetij, ki zbirajo osebne podatke o strankah. Kako se na spremembe, ki jih je prinesla uredba GDPR, pripraviti v praksi in kaj je potrebno urediti na vaši spletni strani ter kar se tiče hranjenja osebnih podatkov o strankah?
Preberite več >>

Vse za podjetje