Bi radi zaprli d.o.o, pa ne veste, kako?

Načinov, na katere lahko preneha družba z omejeno možnostjo, je kar nekaj. Vsak od načinov vsebuje specifične pogoje in specifičen postopek. Slednji imajo tudi različne stroškovne in časovne dimenzije. Vsi pa imajo skupen konec - izbris d.o.o. iz sodnega registra.
Bi radi zaprli d.o.o, pa ne veste, kako?

Bi radi zaprli d.o.o., pa ne veste, kako? (Vir slike: Pixabay.com)

Družba z omejeno odgovornostjo lahko preneha na štiri načine, in sicer z likvidacijo, prenehanjem po skrajšanem postopku, v stečajnem postopku in z izbrisom iz sodnega registra brez likvidacije.

Najprej čisto na kratko o razlikah posameznih načinov zaprtja.

Likvidacijski postopek je lahko reden ali prisilen. Prislilno likvidacijo po uradni dolžnosti sproži sodišče, v kolikor poslovodstvo ne deluje več kot šest mesecev. Redno likvidacijo pa lahko predlagajo družbeniki, kadar ugotovijo, da ni več potrebe po d.o.o.-ju. Redna likvidacija je možna samo v primeru, ko podjetje ni prezadolženo, torej ima še dovolj premoženja, da lahko v celoti poplača morebitne upnike.

Postopek prenehanje družbe po skrajšanem postopku pride v poštev takrat, ko se družbenikom mudi z zaprtjem podjetja. V primeru skrajšanega postopka mora družba ne sme imeti nobenih odprtih obveznosti in mora imeti urejena razmerja s svojimi zaposlenimi. Pri tem postopku mora sodelovati notar, saj morajo družbeniki pri notarju izdelati izjavo, v kateri se zavežejo, da bodo morebitne obveznosti, ki jih ima družba do svojih dolžnikov poplačali iz svojega lastnega žepa.

Stečajni postopek se izvede, kadar je družba prezadolžena, torej ali dolgoročno plačilno nesposobna ali pa nelikvidna.

Izbris iz sodnega registra brez likvidacije pa lahko predlaga lastnik objekta, v katerem ima d.o.o. poslovni naslov, ki od lastnika ni pridobila dovoljena za poslovanje na njegovem naslovu ali pa je bilo takšno dovoljenje umaknjeno.

Podrobneje o načinih zaprtja d.o.o. pa preberite v članku Načini zaprtja d.o.o. >>