Bianco menica

Bianko menica je menica, ki ji ob izdaji sicer manjka ena ali več bistvenih sestavin, vendar obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine kasneje vnese remitent. Bianko menica se uporablja za zavarovanje prihodnjih terjatev, katerih obseg in vsebina v času izdaje menice nista določena.
Bianco menica

Bianco menica. (Vir slike: sxc.hu)

Menica je vrednostna listina, na kateri je zapisana ena ali več plačilnih obveznosti. Menica se najpogosteje uporablja za zavarovanje obveznosti, lahko se pa uporablja tudi kot plačilno sredstvo ali sredstvo za kreditiranje. Z menico se izdajatelj menice zaveže, da bo plačal sam ali da bo po njegovem nalogu plačala 3. oseba upravičenemu imetniku menice določeno vsoto denarja v določenem času in v določenem kraju. Menica mora biti izdana v pisni obliki. Ustna menica ne obstaja.

Menični dolžnik se ne more upirati njenemu unovčenju z ugovori, ki se tičejo posla, ki je bil podlaga za izdajo menice (da je npr. sklenjena pogodba neveljavna, da je obveznost iz pogodbe pobotana ali zastarana, da upnik ni v celoti ali pravilno izpolnil svojih obveznosti iz pogodbe ipd.).

Terminologija

Trasant je izdajatelj menice. To je oseba, ki menico izda.

Trasat je menični zavezanec. To je oseba, ki jo trasant (izdajatelj menice) pozove, naj plača menično vsoto.

Akcept je trasatov sprejem menične obveznosti. Trasat ni nikoli v menični zavezi, temveč mora, da vanjo vstopi, menično obveznost akceptirati (sprejeti). Akceptant je trasat, ki menično obveznost sprejme.

Remitent je menični upnik. To je oseba, po naredbi katere je treba menico plačati.

Bianco menica

Bianco menica je menica, ki ji ob izdaji sicer manjka ena ali več bistvenih sestavin, vendar obstaja namen izdajatelja, da manjkajoče sestavine kasneje vnese remitent ali oseba, ki jo remitent za to pooblasti. Bianco menica je torej posebno pravno razmerje med strankama, sklenjeno pod pogojem, da se menica izpolni kasneje. Bianco menica se uporablja za zavarovanje prihodnjih terjatev, katerih obseg in vsebina v času izdaje menice nista določena. Bianco akcept je bianco menica, ki vsebuje samo podpis trasanta.

Menična izjava

V postopku unovčenja bianco menice je treba v banki, poleg pravilno izpolnjene menice, predložiti še menično izjavo, s katero je trasant pooblastil remitenta za izpolnitev menice, ter nepreklicno in brezpogojno pooblastilo izdajatelja banki za unovčenje menice.

Neizpolnjeni menični znesek se lahko vpiše do vsote, do katere je trasant pooblastil pridobitelja menice.

Če pooblaščenec pooblastilo preseže z vpisom višje vsote in:

– je menica še v rokah pooblaščenca za izpolnitev, pooblaščenec zaradi zavezujoče narave pooblastila ni deležen pravnega varstva – menični zavezanec ima proti nepoštenemu pooblaščencu ugovor kršitve sporazuma;

– je bila menica po vpisu presežne vsote indosirana (prenešena), je treba varovati poštenega pridobitelja – proti imetniku ni dovoljen ugovor kršitve sporazuma, razen če je menico pridobil nepošteno ali ob pridobitvi ravnal z veliko malomarnostjo.

Pooblastilo za izpolnitev je v dvomu prenosljivo. Če pridobitelj blanket izroči naprej brez izpolnitve manjkajočih sestavin, se domneva, da je prenesel tudi pooblastilo za izpolnitev. Informacijo o obsegu pooblastila poznejši imetniki dobivajo od prejšnjih. Pooblastilo za izpolnitev je treba prenesti s cesijo.

Klavzula »brez protesta«

Ob prejemu bianco menice je priporočljivo vključiti še klavzulo »brez protesta« (nepreklicno, brezpogojno pooblastilo za unovčenje menice). Nevarnost, ki izhaja iz meničnega zavarovanja denarnih obveznosti namreč tiči v možnosti, da trasant kasneje to pooblastilo prekliče. Banka je kot pooblaščenec imetnika poslovnega računa pri upravljanju s sredstvi na računu vezana na njegova navodila in če ta pooblastilo prekliče, mora banka preklic upoštevati. To v praksi pomeni, da se lahko trasant zaveže za plačilo, nato pa se od te dolžnosti pred izpolnitvijo odveže.

Bianco menico je možno kupiti v knjigarnah ali na Pošti Slovenije.

Vir: zapiski pri predmetu Obligacijsko pravo – posebni del, Pravna fakulteta v Ljubljani

Oznake: , , ,
Iskanje
↓ Pomagamo vam pri rasti ↓

Dan odprtih vrat v MP coworkingu

24.10.2017 od 14:00 do 18:00
Dan odprtih vrat v MP coworkingu

V torek, 24. oktobra 2017, v coworkingu Zavoda mladi podjetnik organiziramo dan odprtih vrat. Vabljeni, da se oglasite in nas spoznate.
Preberite več >>

MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

25.10.2017 od 17:00 do 19:00
MP dogodek: Razvij svojo idejo v donosen posel!

Mnogokrat se na nas obrnejo posameznice in posamezniki z idejo, ki bi jo radi pretvorili v posel. V večini primerov ostane pri poizvedovanju, pa čeprav gre velikokrat za ideje, ki imajo velik potencial.
Preberite več >>

MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

27.10.2017 od 14:00 do 18:00
MP delavnica: Maksimalna Produktivnost

Povečajte svojo produktivnost z naprednimi vitkimi in agilnimi prijemi. V celotni zgodovini človeštva sta predvsem inoviranje in superiorna organiziranost vedno vodili na vrh ter do novih nepričakovanih uspehov - tudi v podjetništvu in poslovnem svetu.
Preberite več >>

MP delavnica: Google Analytics

04.11.2017 od 9:00 do 16:30
MP delavnica: Google Analytics

Imate spletno stran oziroma trgovino ter za oglaševanje vašega produkta ali storitve zapravite več 100 ali 1000 evrov mesečno, pa se to pri prodaji ne pozna dovolj? Kaže, da imate težave pri učinkovitosti oglasov. Obstaja rešitev, ki se ji reče Google Analytics.
Preberite več >>

MP dogodek: Optimizacija spletnih strani

10.11.2017 od 14:00 do 17:30
MP dogodek: Optimizacija spletnih strani

Klasična trgovina z odličnimi izdelki in nizkimi cenami ni vredna veliko, če se nahaja na odročni lokaciji, kjer je nihče ne obišče. Podobno velja za spletne strani in spletne trgovine. Če vas obiskovalci ne najdejo, potem tudi nakupa ne morejo opraviti. Zato je tu optimizacija spletnih strani.
Preberite več >>

MP delavnica: Trening javnega nastopanja

15.11.2017 od 17:00 do 19:30
MP delavnica: Trening javnega nastopanja

Se vam zatakne v grlu, ko morate stopiti pred občinstvo? Vabimo vas na 4-tedenski trening javnega nastopanja, kjer bomo obdelali prvine dobrega javnega nastopa, pogledali tremi v oči, se ji globoko nasmejali in skupaj izboljšali vaš javni nastop.
Preberite več >>

Vse za podjetje