Bisnode Bilten: Slovenske družbe s kapitalom iz držav nekdanje Jugoslavije vsako leto podvojijo dobiček

Avtor — 15.03.2017
Podjetje Bisnode v temi meseca tokratnega biltena analizira, kako dobro je naložen slovenski kapital v podjetjih s sedežem v državah nekdanje Jugoslavije, natančneje na Hrvaškem, v BiH in v Srbiji; in obratno: kako je naložen kapital iz omenjenih držav v slovenskih podjetjih.
Bisnode Bilten: Slovenske družbe s kapitalom iz držav nekdanje Jugoslavije vsako leto podvojijo dobiček

Oglejte si poudarke iz aktualne številke biltena podjetja Bisnode. (Vir slike: Pixabay)

Glede na dinamiko zadnjih treh let, tj. 2013–2015, so v podjetju Bisnode ugotovili, da višina sredstev, kapitala in število zaposlenih v družbah s slovenskim kapitalom v državah nekdanje Jugoslavije upada, a se izguba skozi leta postopoma znižuje. Družbe s slovenskim kapitalom imajo pozitiven trend rasti celotnih prihodkov v višini 2,6 % letno.

Tudi slovenskim družbam s kapitalom iz držav nekdanje Jugoslavije se višina sredstev v upravljanju v zadnjih treh letih (2013–2015) rahlo znižuje, kapital pa beleži povprečno letno stopnjo rasti v višini 2,2 %. Izjemno rast te družbe beležijo pri dobičku – ta se je v zadnjih treh letih v povprečju vsako leto skoraj podvojil.

Katere dejavnosti so najbolj zanimive za investicije?

Slovenski kapital išče svoje mesto na trgih bivše Jugoslavije predvsem v trgovini in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih; v obratni smeri pa kapital iz trgov nekdanje skupne države išče svoje mesto v Sloveniji predvsem v gradbeništvu in transportni dejavnosti.

Neto odliv/priliv kapitala med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije po dejavnostih (v odstotnih točkah). (Vir slike: Bisnode)

Analiza navzkrižnih lastništev med slovenskim kapitalom in kapitalom iz držav nekdanje Jugoslavije razkriva, da se slovenske družbe s tem tujim kapitalom lahko pohvalijo z bolj stabilnimi viri financiranja in predvsem dobičkonosnim poslovanjem, medtem ko družbe iz nekdanje Jugoslavije s slovenskim kapitalom dosegajo bistveno višjo učinkovitost poslovanja in hitreje povečujejo svoje prihodke.

Februarski vpogledi WorldWatch

Bilten podjetja Bisnode vsak mesec analizira tudi dogajanje na svetovnih trgih. Ugotovitve so predstavljene v spodnji infografiki.

Februarski vpogledi WorldWatch. (Vir slike: Bisnode)

Makroekonomski pregled regije

Makroekonomski pregled regije. (Vir slike: Bisnode)

V tretjem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na Hrvaškem, in sicer 2,9 odstoka, sledita ji Slovenija z 2,7 odstotka in Srbija z 2,6 odstotka ter Bosna in Hercegovina z 2,4 odstotka. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska rast najbolj zvišala v Bosni in Hercegovini, in sicer za 1 odstotno točko, sledi ji Srbija z 0,6 odstotne točke in Hrvaška z 0,1 odstotne točke. Slovenija je zabeležila rahel padec rasti za 0,1 odstotne točke.

Novembra je Hrvaška beležila 14,4-odstotno brezposelnost, Slovenija pa 10,1-odstotno. V primerjavi z oktobrom 2016 se je stopnja brezposelnosti znižala v Sloveniji za 0,3 odstotne točke, na Hrvaškem pa se je zvišala za 0,4 odstotne točke. Srbija je po podatkih ILO v tretjem četrtletju 2016 beležila 13,8-odstotno brezposelnost, Bosna in Hercegovina pa po ILO za leto 2016 beleži 22,9-odstotno brezposelnost.

Cene življenjskih potrebščin so se v decembru 2016 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v Srbiji, in sicer za 1,6 odstotka, sledita ji Slovenija z 0,5 odstotka ter Hrvaška z 0,2 odstotka. V Bosni in Hercegovini se cene v povprečju niso spremenile – beležili so stagnacijo v rasti povprečnih cen.

Bilten je brezplačna mesečna elektronska publikacija podjetja Bisnode, v kateri lahko najdete najnovejše poslovne informacije. Vsebuje hiter pregled dogodkov v slovenskem gospodarstvu tako na makroekonomski kot na mikroekonomski ravni. Sveži finančni podatki, poleg tega pa dodatne analize, razlage in vpogled v gospodarstvo – vse na enem mestu. Prenesite si najnovejši Bisnode Bilten >>.


Oznake: