Blaž Kos: Sprejemanje odločitev

Avtor skalan — 14.10.2011
Komentiraj!
Na portal smo dodali novo rubriko, v kateri vam bomo tedensko predstavili članek Blaža Kosa. Podjetnik Blaž Kos je predaval na mnogih MP dogodkih, sicer pa je vodja kluba Poslovni angeli Slovenije in direktor podjetja VentureLab d.o.o..
Blaž Kos: Sprejemanje odločitev

Blaž Kos: Sprejemanje odločitev (Slika: sxc.hu)

Ustanovitev lastnega podjetja je odločitev, ki vam spremeni življenje. Je posledica zavestnega odločanja, premišljenega načrta in časa, ki je bil potreben, da je odločitev dozorela in se realizirala.

Z odločanjem se srečujemo vsak dan, večina odločitev je kratkotrajnih in navidezno ne vplivajo na dolgoročne. Vendar pa slabo sprejemanje manjših odločitev lahko privede v slabe navade, ki se jih kasneje težko znebimo in imajo vpliv na večje, dolgoročne in pomembnejše odločitve.

Odločanje je način izražanja lastne volje, s katero določimo izid naše odločitve. Z mislimi posežemo v stanje po njej in predvidimo različne rezultate vseh potencialnih izbir.

Odločitev je vedno sprejeta najprej v mislih (miselna realizacija), nato v dejanjih, ki imajo posledice v prihodnosti. Bolj kot smo sposobni predvideti posledice dejanj, boljšo odločitev bomo sposobni sprejeti. Ko se slabi odločitvi pridruži tudi slab rezultat, je naš prvi odziv seveda negativen. Vendar se moramo zavedati, da imajo slabe odločitve vedno tudi pozitivno plat, preko njih se naučimo sprejemati odgovornost za svoja dejanja in hkrati pridobimo izkušnje, ki nam pomagajo, da se kasneje, ko dobimo drugo priložnost, odločimo pravilno. Slaba odločitev nam zagotovi izkušnjo, veliko izkušenj pa vodi k dobri odločitvi!

Kadar smo postavljeni pred težko odločitev je najslabše odlašanje. Primerneje je takojšnje ukrepanje, analiziranje rezultatov in sprejetje odgovornosti. Bistveno pri odločitvi je tudi mentorstvo, saj imajo ljudje, ki so v poslih že zavidljivo število let večjo zakladnico izkušenj kot nekdo, ki v poslovni svet šele vstopa. Z mentorstvom lahko omilimo posledice, ki bi nastale v primeru slabe odločitve, hkrati pa nam izkušenejši mentor zgolj teoretično predstavi posledice.

Vir: Blaž Kos

shranjeno pod:
Prijavi se na e-novice!