Boj proti spamu neučinkovit?

Ste že slišali za izraz captcha? Gre za nekakšne sestavljanke, uganke , ki jih ima danes že vsaka internetna stran. Prikažejo se ponavadi ob registraciji na stran. Sestavljajo jo številke ali črke, ki so lahko razumljive za ljudi, za računalnike pa nerazumljive.
Boj proti spamu neučinkovit?

Lahko razberete kaj piše?

Vsaj tako naj bi bilo. V praksi je velikokrat drugače. Te sestavljanke so namreč čedalje bolj zapletene. Čedalje težje jih je razvozlati. Njihov osnovni namen je preprečevati nezaželeno avtomatsko registracijo raznih programov in s tem dotok nezaželenih, spam vsebin na stran.

Kaj pravzaprav pomeni kratica captcha? Gre za Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and
Humans Apart. Torej gre za test, kako ločiti človeka od stroja. Razvil ga je Alan Turing, ki se je s problemom, kako ločiti stroj od človeka ukvarjal od sredine prejšnjega stoletja.

Sprva je bilo poslanstvo omenjenega izuma učinkovito. Lastniki strani so bili zadovoljni, ker so preprečili dodajanje spama, uganke so bile sprva dokaj enostavne, včasih celo zabavne. Sčasoma so se našli posamezniki, ki so strojem oziroma programom omogočili razvozlanje te kode. Splet se je odzval tako, da so povečali zapletenost ugank za stroje. Posledično se je zapletenost povečala tudi za ljudi.

Pri Microsoftu so tako razvili alternativno uganko v obliki slik domačih živali. Iz slik je potrebno izbrati le pse in mačke. Novost je relativno enostavna za ljudi, za programe pa zaenkrat še ne.

Še malo statistike za konec: vsak dan naj bi ljudje po celem svetu rešili okoli 60 milijonov tovrstnih ugank. Za vsako naj bi povprečno potrebovali 10 sekund. Lahko si zračunate koliko ur na teden, mesec ali leto človeštvo porabi za neko precej nepomembno stvar.

Vir: The New York Times