BSH – nominiranec za savinjsko-zasavsko gazelo 2012

Avtor — 10.10.2012
Podjetje BSH hišni aparati Nazarje, nominiranec za savinjsko-zasavsko gazelo 2012, je član mednarodne skupine podjetij Bosch and Siemens Home Appliances Group, ki izdeluje kakovostne male gospodinjske aparate in sodi v tej panogi med tri vodilne družbe sveta.
BSH – nominiranec za savinjsko-zasavsko gazelo 2012

BSH – nominiranec za savinjsko-zasavsko gazelo 2012. (Vir slike: Dnevnik)

Dobri rezultati podjetja

Podjetje BSH dosega vrhunske rezultate zaradi številnih prednosti:

 • ima odličen model investicijskega, razvojnega in poslovnega sodelovanja;
 • letno povprečno prijavi 15 patentnih zaščit in več kot devetsto koristnih predlogov;
 • ima odlično raziskovalno ekipo, ki sodeluje tako z dobavitelji in kupci ter podjetji skupine BSH kot tudi z Univerzama v Ljubljani in Mariboru, Institutom Jožef Stefan ter Centrom odličnosti Teces;
 • s sistemom uvajanj, usposabljanj in izobraževanj zaposlenih stalno izboljšuje izobrazbeno strukturo zaposlenih, ki z odličnim delom zvišujejo dodano vrednost;
 • je ekološko ozaveščeno in energetsko varčno podjetje, saj vsako leto zmanjšuje porabo energije, vode in odpadkov, zato je prejelo priznanje “okolju prijazno podjetje”;
 • sodi med najboljša slovenska podjetja, čemur sledita vrhunska poslovna boniteta in plačilni indeks.

Cilji podjetja so poenoteni s cilji zaposlenih

V procesu kreiranja ciljev do poenotenja zaposlenih s cilji podjetja se prepletajo letni razgovori, anonimne ankete zaposlenih, model 360°, model kompetenc, ISO standardi, 6 Sigma in BSH akademija.

Kompetenčni razvojni center podjetja obvladuje vse delovne procese – od razvoja in uvajanja do proizvodnje, prodaje in servisiranja. Kar je pripomoglo še k večjemu uspehu podjetja.

  Komunikacija je ključna

  Zaposleni v podjetju imajo izdelan sistem medsebojnega komuniciranja za doseganje osebnih in skupnih ciljev. Z načrtnim vsaj šestmesečnim uvajanjem nove sodelavce uspešno vključujejo v izvajanje vitke proizvodnje. Vsak zaposleni na letnem razgovoru z vodjo opredeli osebne in poslovne cilje, ki podpirajo razvojne smernice podjetja.

  Tudi s poslovnimi partnerji, odjemalci in dobavitelji ima podjetje izdelan sistem postopnega razvoja partnerstva, pri čemer v komunikaciji in usposabljanju ustvarja uporabne vrednosti za boljše poslovno sodelovanje. Sodeluje pa z več kot 350 dobavitelji, od katerih jih je polovica iz Slovenije.

  Z uspešnim poslovanjem BSH Nazarje stalno povečuje obseg proizvodnje, število sodelavcev, inovacij in patentov, kakovost proizvodne opreme, kapital, dobiček in dodano vrednost. Hitro rast nadaljuje tudi v letošnjem letu, saj bo tudi v letu 2012 izboljšalo svoje poslovne rezultate.

  Vir: gazela.dnevnik.si


  Oznake: , ,