Časovna dimenzija zaprtja s.p.

Samostojni podjetnik lahko podjetje zapre preko spletnega portala e-VEM ali na vstopnih točkah VEM. Po vložitvi prijave za izbris na omenjenih mestih, traja postopek zaprtja načeloma 3 dni, tako da je četrti dan podjetje zaprto.
Časovna dimenzija zaprtja s.p.

Časovna dimenzija zaprtja s.p. (Vir slike: sxc.hu)

Postopek zaprtja podjetja samostojnega podjetnika je enostaven in dokaj hiter. Podjetnik preko spleta (e-VEM) ali fizično (na točkah VEM) vloži prijavo za izbris podjetja. Nato mora počakati 3 delovne dni. V tem času pristojni organi izbrišejo podjetje iz Poslovnega registra. Četrti dan je podjetje izbrisano.

Podjetnik pa mora 15 dni pred zaprtjem podjetja obvestiti AJPES (preko spletne aplikacije OOPS ali preko mejla objava.prenehanja@ajpes.si), svoje upnike, poslovne partnerje in ostale, da namerava zapreti podjetje.

Objava prenehanja dejavnosti

Samostojni podjetnik, ki želi prenehati opravljati dejavnost, mora skladno z zakonom o gospodarskih družbah vsaj 15 dni pred nameravanim prenehanjem opravljanja dejavnosti na primeren način (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.

Podrobneje o zaprtju s.p. si preberite v članku Zaprtje s.p.

15 dni pred nameravanim zaprtjem podjetja pa mora o tem obvestiti tudi AJPES, ki namero objavi na svojih spletnih straneh. Obvestilo pošlje preko spletne aplikacije OOPS ali na e.mail naslov objava.prenehanja@ajpes.si ali pa se zglasi na katerikoli izpostavi AJPES.

V tem času podjetnik izterja oziroma poravna še vse odprte obveznosti do svojih kupcev oziroma dobaviteljev.

Včasih je veljal tri-mesečni zakonsko določen rok za obvestilo, vendar ga veliko podjetnikov v praksi ni upoštevalo.

Prijava izbrisa podjetja iz Poslovnega registra

Prijavo za izbris lahko samostojni podjetnik vloži prek spletnega portala e-VEM (vse na enem mestu) ali na vstopnih točkah VEM. Prijavo mora vložiti 3 dni pred nameravanim datumom dejanskega zaprtja s.p..

Podjetje se tako praviloma zapre po treh dneh od začetka postopka zaprtja na točki VEM.

Četrti dan (praviloma) podjetnik prejme sklep o izbrisu iz Poslovnega registra.

V 60 dneh po izbrisu mora podjetnik na DURS poslati zaključno poročilo in izjavo o tem, kje bo hranil poslovne knjige ter na AJPES oddati poslovne bilance.

Vir: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 – 55/2015)

Oznake: