CDI Univerzum vabi na nova brezplačna izobraževanja

Avtor — 20.11.2014
CDI Univerzum ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vabi na brezplačna izobraževanja vse brezposelne osebe in tiste, katerih delovna mesta so ogrožena. Z udeležbo lahko pridobite nova znanja ali izboljšate že obstoječa.
CDI Univerzum vabi na nova brezplačna izobraževanja

CDI Univerzum vabi na nova brezplačna izobraževanja (Vir slike: Freeimages.com)

Informiranje in svetovanje je namenjeno zlasti brezposelnim in tistim, katerih delovna mesta so ogrožena, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje oziroma usposabljanje v programih za odrasle, kot so:

  • programi za dvig splošne izobraženosti in pismenosti;
  • programi za pridobivanje oziroma izboljšanje temeljnih zmožnosti;
  • programi za potrebe dela, ki vključujejo tudi pridobivanje in izboljšanje poklicnih zmožnosti.

S tem želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s CDI Univerzum brezposelne motivirati za vključitev v izobraževanje, svetovati pri napredovanju, vrednotiti predhodno pridobljeno znanje, usmerjati v postopke pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in v certificiranje drugih programov, preprečevati socialno izključenost in druge negativne učinke brezposelnosti ter navsezadnje prispevati k večji zaposljivosti. 

E-podpora za brezposelne z odprtim dostopom do spletnih učilnic obsega video vodiče, učna e-gradiva, vire podatkov in druge dokumente, ki bodo zainteresiranim pomagali pri pridobivanju temeljnih in poklicnih zmožnosti s poudarkom na krepitvi digitalne pismenosti, podjetnosti in samoiniciativnosti. 

Vir: CDI univerzum

Oznake: , , ,