Cene računovodskih storitev v Ljubljani, Škofji Loki in Kranju

Avtor — 20.01.2010
Sedaj je pravi čas, da preverite ceno, ki jo plačujete računovodskemu servisu. Pripravili smo nekaj paketov za vodenje računovodstva za S.P., D.O.O., Društva in D.N.O.
Cene računovodskih storitev v Ljubljani, Škofji Loki in Kranju

Koliko pa vi plačujete za svoje računovodstvo?

S.P., ki ima sklenjeno pogodbo z računovodskim servisom MojRačunovodja

Cena mesečnega pavšala: 90 eur + DDV

* knjiženje dogodkov do 10 prejetih faktur in 10 izdanih faktur mesečno
* obračun prispevkov za nosilca dejavnosti
* vodenje evidenc osnovnih sredstev
* priprava in izdelava vseh zakonsko določenih poročil
* svetovanje in prisotnost ob davčnem pregledu
* mesečni pregled in izpis odprtih postavk
* mesečni prevzem dokumentacije
* izdelava bonitetnega poročila
* izterjava dolžnikov preko E izvršbe
* Obračun DDV-ja mesečno ali tromesečno
* Obračun in priprava plače za zaposlenega + 20 eur
* Priprava in izdelava zaključnega računa 1x letno 90 eur + DDV

Cena mesečnega pavšala: 240 eur + DDV

* knjiženje dogodkov do 35 prejetih faktur in 40 izdanih faktur mesečno
* obračun prispevkov za nosilca dejavnosti
* vodenje evidenc osnovnih sredstev
* priprava in izdelava vseh zakonsko določenih poročil
* svetovanje in prisotnost ob davčnem pregledu
* mesečni pregled in izpis odprtih postavk
* mesečni prevzem dokumentacije
* izdelava bonitetnega poročila
* izterjava dolžnikov preko E izvršbe
* Obračun DDV-ja mesečno ali tromesečno
* Obračun in priprava plače za 3 zaposlene
* Priprava in izdelava zaključnega računa 1x letno 240 eur + DDV

Cena mesečnega pavšala: 530 eur + DDV

* knjiženje dogodkov do 90 prejetih faktur in 120 izdanih faktur mesečno
* obračun prispevkov za nosilca dejavnosti
* vodenje evidenc osnovnih sredstev
* priprava in izdelava vseh zakonsko določenih poročil
* svetovanje in prisotnost ob davčnem pregledu
* mesečni pregled in izpis odprtih postavk
* mesečni prevzem dokumentacije
* izdelava bonitetnega poročila
* izterjava dolžnikov preko E izvršbe
* Obračun DDV-ja mesečno ali tromesečno
* Obračun in priprava plače za 7 zaposlenih
* Priprava in izdelava zaključnega računa 1x letno 530 eur + DDV


D.O.O., DRUŠTVO, D.N.O., ki ima sklenjeno pogodbo z računovodskim servisom MojRačunovodja

Cena mesečnega pavšala: 120 eur + DDV

* knjiženje dogodkov do 15 prejetih faktur in 15 izdanih faktur mesečno
* obračun in priprava plače za enega zaposlenega
* vodenje evidenc osnovnih sredstev
* priprava in izdelava vseh zakonsko določenih poročil
* svetovanje in prisotnost ob davčnem pregledu
* mesečni pregled in izpis odprtih postavk
* mesečni prevzem dokumentacije
* izdelava bonitetnega poročila
* izterjava dolžnikov preko E izvršbe
* Obračun DDV-ja mesečno ali tromesečno
* Obračun in priprava plače za dodatnega zaposlenega + 20 eur
* Priprava in izdelava zaključnega računa 1x letno 120 eur + DDV

Cena mesečnega pavšala: 280 eur + DDV

* knjiženje dogodkov do 45 prejetih faktur in 50 izdanih faktur mesečno
* vodenje evidenc osnovnih sredstev
* priprava in izdelava vseh zakonsko določenih poročil
* svetovanje in prisotnost ob davčnem pregledu
* mesečni pregled in izpis odprtih postavk
* mesečni prevzem dokumentacije
* izdelava bonitetnega poročila
* izterjava dolžnikov preko E izvršbe
* Obračun DDV-ja mesečno ali tromesečno
* Obračun in priprava plače za 4 zaposlene
* Priprava in izdelava zaključnega računa 1x letno 280 eur + DDV

Cena mesečnega pavšala: 560 eur + DDV

* knjiženje dogodkov do 85 prejetih faktur in 125 izdanih faktur mesečno
* vodenje evidenc osnovnih sredstev
* priprava in izdelava vseh zakonsko določenih poročil
* svetovanje in prisotnost ob davčnem pregledu
* mesečni pregled in izpis odprtih postavk
* mesečni prevzem dokumentacije
* izdelava bonitetnega poročila
* izterjava dolžnikov preko E izvršbe
* Obračun DDV-ja mesečno ali tromesečno
* Obračun in priprava plač za 8 zaposlenih
* Priprava in izdelava zaključnega računa 1x letno 560 eur + DDV

 

cenik računovodskih storitev MojRačunovodja.eu