Članek: Bi radi zaposlili novega delavca, pa nimate sredstev?

Avtor — 20.05.2013
Prijavite se na razpis za subvencijo za zaposlitev brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči 2013! Rok za oddajo ponudb za zaposlitev brezposelnih prejemnikov denarne pomoči je bil podaljšan, in sicer do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2013.
Članek: Bi radi zaposlili novega delavca, pa nimate sredstev?

Bi radi zaposlili novega delavca, pa nimate potrebnih sredstev? (Vir slike: spurmag.com)

Javno povabilo je objavil Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZZ) in obsega 322 predvidenih subvencioniranih zaposlitev (1,45 milijona EUR proračunskih sredstev) za najmanj eno leto za polni delovni čas. Te subvencije se bodo izplačale delodajalcem, ki bodo izbrani v postopku javnega razpisa na podlagi njihove oddane ponudbe.

Kakšni so pogoji in postopek prijave?

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi ZRSZZ, ki je pristojna glede na vaš sedež (s pomočjo eStoritev ali obrazca PD, ki ju najdete na spletni strani ZRSZZ).

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite potem, ko ste izmed napotenih brezposelnih oseb izbrali ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in obvestili ZRSZZ o vašem izboru.

Koliko oseb lahko zaposlite?

Na javno povabilo lahko oddate eno ali več ponudb. Število ponudb, ki jih lahko oddate, je odvisno od povprečnega števila oseb, ki ste jih imeli prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe.

Če ste imeli:

  • 1 do 5 prijavljenih – lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 2 brezposelnih;
  • 6 ali več prijavljenih – lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 5 brezposelnih.

Če predložite več (zaporednih) ponudb, morate ob predložitvi nove (naslednje) ponudbe poleg vseh pogojev javnega povabila izpolnjevati še pogoj, da ste sklenili vse zaposlitve po prejšnji ponudbi.

Več informacij najdete v članku: Bi radi zaposlili novega delavca pa nimate potrebnih sredstev? >>


Oznake: , , , ,