Članek: Dajanje posojil med podjetji

Avtor — 19.03.2012

Pravna podlaga za dajanje posojil med podjetji je posojilna pogodba. Ustna posojilna pogodba je veljavna, vendar pa se v praksi pogosto zahteva in tudi priporoča pisna oblika, še posebej za potrebe naknadnega dokazovanja obstoja posojilne pogodbe.

Članek: Dajanje posojil med podjetji

Dajanje posojil med podjetji (Vir slike: sxc.hu)

Posojilna  pogodba  je  pogodba,  pri  kateri  se  posojilodajalec zaveže,  da  bo  posojilojemalcu  izročil  določen  znesek  denarja  ali  določeno  količino  drugih nadomestnih stvari, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja, oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti.

V kolikor posojilno pogodbo sklepata dve podjetji, Obligacijski zakonik predvideva obstoj dogovora glede obresti, četudi te v resnici niso bile dogovorjene oziroma določene. Tako gospodarski subjekti praviloma ne morejo med seboj skleniti posojilne pogodbe, ne da bi bile pri tem dolgovane tudi obresti. Pri določanju obrestne mere je pomembno, ali se posojilo daje t.i. povezani osebi ali drugi pravni osebi.

Več o tem si preberite v članku Dajanje posojil med podjetji >>


Oznake: , , , , , , ,