Članek: Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Avtor — 12.03.2013
Od 1. julija 2013 dalje je ob prvem vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 50 odstotkov za prvo leto poslovanja in 30 odstotkov za drugo leto poslovanja.
Članek: Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

Članek: Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju s.p. (Vir slike: sxc.hu)

Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register je bila uvedena z novim zakonom ZPIZ-2. Namen delne oprostitve je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva.

Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlenci, bodo:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka PIZ – minimalni prispevek za s.p. v tem primeru znaša 221,45 EUR* mesečno;
  • v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka PIZ – minimalni prispevek za s.p. v tem primeru znaša 259,61 EUR* mesečno.
*podatki za izračun so ažurirani v mesecu maju 2014

Razliko do polnega zneska prispevkov bo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokrivala Republika Slovenija. Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo veljala zgolj ob prvem vpisu v poslovni register, kar pomeni, da oseba, ki je že imela odprt s.p. in ga kasneje zaprla, ob ponovnem odprtju ne bo mogla uveljavljati oprostitve.

Več preberite v članku: Delna oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja >>

Sorodni članki:


Oznake: , , , ,